XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM SUPER VIP

Chỉ mất 3 phút, bạn đã CHẮC CHẮN đưa mình thoát khỏi cảnh rối bời về tài chính rồi. Nhanh tay lấy số đẹp từu chúng tôi. Cam kết không làm anh em thất vọng!
Để nhận được XỈU CHỦ MIỀN NAM SUPER VIP bạn cần nạp đủ số tiền DỊCH VỤ ở Ô NẠP THẺ bên dưới

XỈU CHỦ MIỀN NAM SUPER VIP giá: 6.000.000 VNĐ 

Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO (ví dụ 12 cái thẻ 500k)

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, …

A/E LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01205354768
Số sẽ hiện tại đây khi bạn nạp thẻ thành công!

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM
Ngày XỈU CHỦ SIÊU VIP MN Kết quả
Hôm Nay
 13/06/2018  ĐN 249,CT 227,ST 697  Ăn ĐN,ST
 12/06/2018  BT 242,VT 959,BL 621  Ăn BT,VT,BL
 11/06/2018  HCM 575,ĐT 076,CM 464  Ăn HCM,CM,ĐT
 10/06/2018  TG 315,KG 308,ĐL 355  Ăn TG,ĐL,KG
 09/06/2018  HCM 533,LA 752,BP 487,HG 017  Ăn HCM,LA,BP
 08/06/2018  VL 720,BD 040,TV 912  Ăn VL,BD,TV
 07/06/2018  TN 566,AG 294,BT 996  Ăn TN,AG,BT
 06/06/2018  ĐN 142,CT 827,ST 286  Ăn ĐN,CT,ST
 05/06/2018  BT 884,VT 450,BL 613  Ăn BT,VT,BL
 04/06/2018  HCM 719,ĐT 879,CM 519  Ăn HCM,CM,ĐT
 03/06/2018  TG 447,KG 660,ĐL 285  Ăn TG,ĐL,KG
 02/06/2018  HCM 091,LA 833,BP 468,HG 362  Ăn HCM,HG
 01/06/2018  VL 617,BD 454,TV 264  Ăn VL,BD,TV
 31/05/2018  TN 267,AG 151,BT 312  Ăn TN,AG,BT
 30/05/2018  ĐN 647,CT 473,ST 141  Ăn ĐN,CT,ST
 29/05/2018  BT 425,VT 474,BL 504  Ăn BT,VT,BL
 28/05/2018  HCM 731,ĐT 338,CM 623  Ăn HCM,CM,ĐT
 27/05/2018  TG 397,KG 516,ĐL 287  Ăn TG,ĐL,KG
 26/05/2018  HCM 345,LA 266,BP 161,HG 456  Ăn HCM,HG
 25/05/2018  VL 328,BD 660,TV 784  Ăn VL,BD,TV
 24/05/2018  TN 291,AG 787,BT 020  Ăn TN,AG,BT
 23/05/2018  ĐN 992,CT 899,ST 629  Ăn ĐN,CT,ST
 22/05/2018  BT 548,VT 018,BL 382  Ăn VT,BL,BT
 21/05/2018  HCM 352,ĐT 252,CM 531  Ăn HCM,CM,ĐT
 20/05/2018  TG 825,KG 954,ĐL 063  Ăn TG,ĐL,KG
 19/05/2018  HCM 387,LA 750,BP 344,HG 861  Ăn HCM,LA,HG
 18/05/2018  VL 217,BD 337,TV 545  Ăn VL,BD,TV
 17/05/2018  TN 378,AG 984,BT 919  Ăn TN,AG,BT
 16/05/2018  ĐN 280,CT 161,ST 943  Ăn ĐN,CT,ST
 15/05/2018  BT 739,VT 898,BL 719  Ăn VT,BL,BT
 14/05/2018  HCM 481,ĐT 146,CM 930  Ăn HCM,CM,ĐT
 13/05/2018  TG 540,KG 122,ĐL 603  Ăn TG,ĐL,KG
 12/05/2018  HCM 815,LA 199,BP 083,HG 118  Ăn HCM,BP,HG
 11/05/2018  VL 054,BD 386,TV 105  Ăn VL,BD,TV
 10/05/2018  TN 419,AG 580,BT 096  Ăn TN,AG,BT
 09/05/2018  ĐN 411,CT 810,ST 709  Ăn ĐN,CT,ST
 08/05/2018   VT 208,BL 072,BT 921  Win VT,BL,BT
 07/05/2018   HCM 959 CM 478 ĐT 447  Win HCM,CM,ĐT
 06/05/2018  TG 854,ĐL 989,KG 938  Win TG,ĐL,KG
 05/05/2018   HCM 955 BP 905 HG 874 LA 903  Win BP, HG, HCM, LA
04/05/2018  BD 511,TV 432,VL 812  Win BD,TV,VL
 03/05/2018  TN 533,AG 462,BT 830  Win TN,AG,BT
 02/05/2018  ĐN 867,CT 049,ST 992  Win ĐN,CT,ST
 01/05/2018  VT 257,BL 860 ,BT 123  Win VT,BL,BT
 30/04/2018  HCM 468 CM 041 ĐT 525   Win HCM,CM,ĐT
 29/04/2018  TG 578 ,ĐL 022,KG 489  Win TG,ĐL,KG
 28/04/2018  HCM 803 BP 361 HG 175 LA 378  Win BP, HG, HCM, LA
 27/04/2018  BD 511,TV 432,VL 812  Win BD,TV,VL
26/04/2018  TN 112,AG 492,BT 007  Win TN,AG,BT
 25/04/2018  ĐN 617,CT 986,ST 933  Win ĐN,CT,ST
 24/04/2018  VT 429,BL 579,BT 083  Win VT,BL,BT
  23/04/2018  HCM 464 CM 904 ĐT 707 Win HCM,CM,ĐT
 22/04/2018  TG 097 ,ĐL 230 ,KG 950  Win TG,ĐL,KG
 21/04/2018  HCM 160 BP 150 HG 297 LA 394  Win BP, HG, HCM, LA
 20/04/2018  BD 227,TV 284,VL 457  Win BD,TV,VL
 19/04/2018  TN 146,AG 489,BT 705  Win TN,AG,BT
 18/04/2018  ĐN 383,CT 596,ST 989  Win ĐN,CT,ST
 17/04/2018  VT 840,BL 071 ,BT 361  Win VT,BL,BT
  16/04/2018  HCM 383 CM 100 ĐT 831   Win HCM,CM,ĐT
 15/04/2018  ĐL 763 KG 641 TG 519   Win ĐL,KG,TG
 14/04/2018  BP 610 HG 317 HCM 116 LA 634   Win BP,HG,HCM,LA
 13/04/2018  BD 491 TV 354 VL 529   Win BD,TV,VL
 12/04/2018  AG 175 BT 835 TN 582   Win AG,BT,TN
 11/04/2018   CT 261 ĐN 943 ST 109   Win CT,ĐN,ST
 10/04/2018  BL 577 BT 720 VT 744   Win BL,BT,VT
  09/04/2018  CM 236 ĐT 169 HCM 100   Win CM,ĐT,HCM
  08/04/2018  ĐL 023 KG 677 TG 882   Win ĐL,KG,TG
 07/04/2018  BP 079 HG 762 HCM 174 LA 643   Win BP,HG,HCM,LA
 06/04/2018  BD 462 TV 011 VL 325   Win BD,TV,VL
 05/04/2018  AG 891 BT 494 TN 706   Win AG,BT,TN
  04/04/2018  ĐN 151,CT 588,ST 989  Win ĐN,CT,ST
03/04/2018  BL 508 BT 316 VT 215 Win BL,BT,VT
02/04/2018  CM 325 ĐT 687 HCM 916 Win CM,ĐT,HCM
01/04/2018  ĐL 423 KG 951 TG 794 Win ĐL,KG,TG
 31/03/2018  BP 091 HG 683 HCM 251 LA 987 Win BP,HG,HCM,LA
 30/03/2018 BD 341 TV 002 VL 047 Win BD,TV,VL
 29/03/2018   TN 415 AG 146  BT 564 Win TN,AG,BT
  28/03/2018  ĐN 477 CT 670 ST 486 Win ĐN,CT,ST
  27/03/2018  BL 567 BT 452 VT 992   Win BL,BT,VT
  26/03/2018  CM 917 ĐT 530 HCM 213   Win CM,ĐT,HCM
 25/03/2018  ĐL 646 KG 321 TG 472  Win ĐL,KG,TG
 24/03/2018  BP 723 HG 612 HCM 546 LA 211   Win BP,HG,HCM,LA
 23/03/2018 BD 996 TV 364 VL 495  Win BD,TV,VL
 21/03/2018  CT 196 ĐN 285 ST 514  Win CT,ĐN,ST
  20/03/2018   BL 720 BT 340 VT 765  Win BL,BT,VT
 17/03/2018  BP 986 HG 068 HCM 923 LA 471  Win BP,HG,HCM,LA
 16/03/2018  BD 726 TV 628 VL 684  Win BD,TV,VL
 15/03/2018  AG 466 BT 889 TN 705  Win AG,BT,TN
 14/03/2018  CT 960 ĐN 784 ST 454  Win CT,ĐN,ST
 13/03/2018  BL 979 BT 307 VT 397   Win BL,BT,VT
 12/03/2018  CM 495 ĐT 515 HCM 108   Win CM,ĐT,HCM
 11/03/2018  ĐL 766 KG 342 TG 932   Win ĐL,KG,TG
 10/03/2018  BP 187 HG 467 HCM 105 LA 282  Win BP,HG,HCM,LA
 09/03/2018   BD 242 TV 647 VL 324   Win BD,TV,VL
 08/03/2018  AG 054 BT 262 TN 147   Win AG,BT,TN
 07/03/2018  CT 574 ĐN 295 ST 469  Win CT,ĐN,ST
 06/03/2018   BL 385 BT 199 VT 119    Win BL,BT,VT
 05/03/2018  CM 929 ĐT 065 HCM 176   Win CM,ĐT,HCM
 04/03/2018  ĐL 858 KG 554 TG 142   Win ĐL,KG,TG
 03/03/2018  BP 742 HG 468 HCM 365 LA 962  Win BP,HG,HCM,LA
 02/03/2018  BD 554 TV 406 VL 654  Win BD,TV,VL
 01/03/2018  AG 577 BT 919 TN 302   Win AG,BT,TN
 28/02/2018  ĐN 977,CT 077,ST 586 Win ĐN,CT,ST
 27/02/2018  VT 403 ,BL 251,BT 832 Win VT,BL,BT
 26/02/2018  HCM 283,CM 301,ĐT 448 Win HCM,CM,ĐT
 25/02/2018  TG 120 ,ĐL 588 ,KG 308 Win TG,ĐL,KG
24/02/2018  HCM 561 BP 763 HG 565 LA 393  Win BP, HG, HCM, LA
23/02/2018   BD 598,TV 556,VL 277  Win BD,TV,VL
22/02/2018  TN 773,AG 800,BT 112 Win TN,AG,BT
 21/02/2018  ĐN 594,CT 865,ST 246  Win ĐN,CT,ST
 20/02/2018 VT 150,BL 047 ,BT 860  Win VT,BL,BT
19/02/2018  HCM 901,CM 723,ĐT 530  Win HCM,CM,ĐT
18/02/2018  TG 926 ,ĐL 786 ,KG 334   Win TG,ĐL,KG
 17/02/2018  HCM 762 BP 155 HG 038 LA 586  Win BP, HG, HCM, LA
16/02/2018  BD 744,TV 483,VL 138  Win BD,TV,VL
15/02/2018 TN 059,AG 215,BT 855 Win TN,AG,BT
 14/02/2018  ĐN 319,CT 674,ST 427   Win ĐN,CT,ST
13/02/2018  VT 357,BL 605,BT 648  Win VT,BL,BT
12/02/2018  HCM 058,CM 927,ĐT 739  Win HCM,CM,ĐT
11/02/2018  TG 352 ,ĐL 269 ,KG 457  Win TG,ĐL,KG
10/02/2018 HCM 323 BP 152 HG 719 LA 816  Win BP, HG, HCM, LA
09/02/2018   BD 812,TV 702,VL 775 Win BD,TV,VL
08/02/2018  TN 030,AG 393,BT 590  Win TN,AG,BT
 07/02/2018  ĐN 211,CT 999,ST 269  Win ĐN,CT,ST
06/02/2018  VT 043,BL 534,BT 083  Win VT,BL,BT
05/02/2018  HCM 616 ,CM 517,ĐT 834  Win HCM,CM,ĐT
04/02/2018  TG 867,ĐL 117,KG 688 Win TG,ĐL,KG
03/02/2018  HCM 316 BP 377 HG 084 LA 969 Win BP, HG, HCM, LA
02/02/2018  BD 864,TV 148,VL 932  Win BD,TV,VL
 01/02/2018  TN 311,AG 211,BT 619  Win TN,AG,BT
 31/01/2018  ĐN 878,CT 735,ST 138  Win ĐN,CT,ST
 30/01/2018  VT 484,BL 634 ,BT 440 Win VT,BL,BT
29/01/2018  HCM 743,CM 551,ĐT 125 Win HCM,CM,ĐT
 28/01/2018  TG 459 ,ĐL 248 ,KG 837  Win TG,ĐL,KG
27/01/2018  HCM 051 BP 342 HG 363 LA 207  Win BP, HG, HCM, LA
26/01/2018  BD 483,TV 768,VL 355  Win BD,TV,VL
 25/01/2018  TN 820,AG 226,BT 399 Win TN,AG,BT
 24/01/2018  ĐN 957,CT 907,ST 264  Win ĐN,CT,ST
 23/01/2018  VT 748,BL 320,BT 772  Win VT,BL,B
 22/01/2018  HCM 757,CM 080,ĐT 186 Win HCM,CM,ĐT
 21/01/2018  TG 480 ĐL 095 KG 437  Win TG,ĐL,KG
 20/01/2018  HCM 290 BP 924 HG 741 LA 091  Win BP, HG, HCM, LA
 19/01/2018   BD 250,TV 801,VL 090  Win BD,TV,VL
 18/01/2018  TN 733,AG 570,BT 933  Win TN,AG,BT
 17/01/2018  ĐN 253,CT 107,ST 234  Win ĐN,CT,ST
 16/01/2018  VT 617,BL 141,BT 924  Win VT,BL,BT
 15/01/2018  HCM 221,CM 447,ĐT 578  Win HCM,CM,ĐT
 14/01/2018  TG 486 ĐL 470 KG 405  Win TG,ĐL,KG
 13/01/2018  HCM 085 BP 417 HG 573 LA 008  Win BP, HG, HCM, LA
 12/01/2018  BD 462 ,TV 886,VL 216  Win BD,TV,VL
 11/01/2018  TN 847,AG 619,BT 087  Win TN,AG,BT
 10/01/2018  ĐN 276,CT 863,ST 774  Win ĐN,CT,ST
 09/01/2018  VT 447 ,BL 323,BT 953  Win VT,BL,BT
 08/01/2018  HCM 452 ,CM 590 ,ĐT 468  Win HCM,CM,ĐT
 07/01/2018  TG 951 ĐL 294 KG 400  Win TG,ĐL,KG
 06/01/2018  HCM 405 BP 837 HG 081 LA 014  Win BP, HG, HCM, LA
 05/01/2018  BD 585,TV 955,VL 198  Win BD,TV,VL
 04/01/2018  TN 682,AG 798,BT 400 Win TN,AG,BT
 03/01/2018  ĐN 086,CT 965,ST 123  Win ĐN,CT,ST
02/01/2018  VT 866,BL 383,BT 150 Win VT,BL,BT
 01/01/2018 HCM 989,CM 635 ,ĐT 602  Win HCM,CM,ĐT
31/12/2017  TG 656 ĐL 281 KG 147 Win TG,ĐL,KG
30/12/2017   HCM 470 BP 872 HG 602 LA 203  Win BP, HG, HCM, LA
29/12/2017  BD 539,TV 413,VL 390  Win BD,TV,VL
28/12/2017  TN 034,AG 879,BT 963  Win TN,AG,BT
 27/12/2017  ĐN 049,CT 208,ST 103  Win ĐN,CT,ST
26/12/2017   VT 935,BL 292,BT 604  Win VT,BL,BT
 24/12/2017   HCM 548,CM 853,ĐT 100  Win HCM,CM,ĐT
 24/12/2017   TG 363 ĐL 717 KG 042  Win TG,ĐL,KG
23/12/2017  HCM 147 BP 329 HG 449 LA 484  Win BP, HG, HCM, LA
22/12/2017  BD 060,TV 153,VL 400  Win BD,TV,VL
 21/12/2017  TN 664,AG 692,BT 296  Win TN,AG,BT
 20/12/2017 ĐN 794,CT 709,ST 098 Win ĐN,CT,ST
 19/12/2017  VT 543,BL 815,BT 055  Win BL,BT
 18/12/2017  HCM 870,CM 323,ĐT 362   Win HCM,CM,ĐT
 17/12/2017  TG 639 ĐL 075 KG 294 Win TG,ĐL,KG
  16/12/2017  HCM 130 BP 104 HG 187 LA 747  Win BP, HG, HCM, LA
 15/12/2017  BD 231,TV 586,VL 517 Win BD,TV,VL
 14/12/2017  TN 854,AG 452,BT 023 Win TN,AG,BT
 13/12/2017  ĐN 610,CT 302,ST 380  Win ĐN,CT,ST
 12/12/2017  VT 365,BL 261,BT 572 Win VT,BL,BT
11/12/2017  HCM 921,CM 278,ĐT 973  Win HCM,CM,ĐT
 10/12/2017   TG 861 ĐL 631 KG 788  Win TG,ĐL,KG
09/12/2017  HCM 103 BP 940 HG 731 LA 479  Win BP, HG, HCM, LA
 08/12/2017  BD 019,TV 971,VL 288  Win BD,TV,VL
 07/12/2017  TN 379,AG 880,BT 713  Win TN,AG,BT
06/12/2017 ĐN 448,CT 665,ST 171 Win ĐN,CT,ST
 05/12/2017   VT 173,BL 151,BT 247  Win VT,BL,BT
04/12/2017  HCM 127,CM 318,ĐT 681  Win HCM,CM,ĐT
03/12/2017  TG 229 ĐL 742 KG 114  Win TG,ĐL,KG
 02/12/2017  HCM 351 BP 745 HG 820 LA 526  Win BP, HG, HCM, LA
 01/12/2017  BD 129,TV 544,VL 595  Win BD,TV,VL
30/11/2017   TN 910,AG 612,BT 050  Win TN,BT
 29/11/2017 ĐN 807,CT 206,ST 022 Win ĐN,CT,ST
 28/11/2017  VT 153,BL 771,BT 151  Win VT,BL,BT
 27/11/2017  HCM 984,CM 043 ,ĐT 018 Win HCM,CM,ĐT
  26/11/2017  TG 902 ĐL 245 KG 921  Win TG,ĐL,KG
 25/11/2017 HCM 581 BP 835 HG 228 LA 077  Win BP, HG, HCM, LA
 24/11/2017  BD 812,TV 125,VL 717  Win BD,TV,VL
 23/11/2017  TN 742,AG 074,BT 113  Win TN,AG,BT
22/11/2017  ĐN 670,CT 112,ST 401  Win VT,BL,BT
 21/11/2017  VT 750,BL 315,BT 884  Win VT,BL,BT
  20/11/2017  HCM 409,CM 039,ĐT 158  Win HCM,CM,ĐT
 19/11/2017  TG 743 ĐL 274 KG 242   Win TG,ĐL,KG
 18/11/2017  HCM 571 BP 761 HG 799 LA 289  Win BP, HG, HCM, LA
 17/11/2017   BD 059,TV 050,VL 735  Win BD,TV,VL
 16/11/2017  TN 822,AG 382,BT 860  Win TN,AG,BT
 15/11/2017   ĐN 903,CT 397,ST 831   Win ĐN,CT,ST
 14/11/2017   VT 324,BL 710,BT 031 Win VT,BL,BT
 13/11/2017  HCM 879,CM 864,ĐT 999 Win HCM,CM,ĐT
12/11/2017   TG 131 ĐL 724 KG 001 Win TG ĐL KG
11/11/2017  HCM 028 BP 956 HG 585 LA 563 Win BP, HG, HCM, LA
10/11/2017  BD 879,TV 024,VL 676  Win BD,TV,VL
09/11/2017 TN 155,AG 799,BT 049 Win TN,AG,BT
 08/11/2017  ĐN 017,CT 512,ST 416  Win ĐN,CT,ST
07/11/2017 VT 660,BL 133 ,BT 296  Win VT,BL,BT
06/11/2017 HCM 323,CM 958,ĐT 057  Win HCM,CM,ĐT
05/11/2017  TG 031 ĐL 659  KG 780  Win TG,ĐL,KG
 04/11/2017  HCM 606,BP 878,HG 962,LA 420  Win HCM,BP,HG,LA
03/11/2017 BD 554,TV 401,VL 266  Win BD,TV,VL
02/11/2017  TN 427,AG 636,BT 498  Win TN,AG,BT
01/11/2017  ĐN 899,CT 319,ST 235  Win ĐN,CT,ST
31/10/2017 VT 749,BL 678 ,BT 852  Win VT,BL,BT
30/10/2017 HCM 305,CM 153,ĐT 960  Win HCM,CM,ĐT
29/10/2017 TG 638 ĐL 259 KG 570 Win TG,ĐL,KG
28/10/2017  HCM 898,BP 059 ,HG 412,LA 632  Win HCM,BP,HG,LA
 27/10/2017   BD 954,TV 804,VL 530   Win BD,TV,VL
26/10/2017  TN 019,AG 918,BT 759  Win TN,AG,BT
25/10/2017 ĐN 390,CT 973,ST 962  Win ĐN,CT,ST
 24/10/2017  VT 519,BL 940,BT 619  Win VT,BL,BT
 23/10/2017  HCM 567,CM 097,ĐT 079   Win HCM,CM,ĐT
22/10/2017   TG 103 ĐL 000 KG 370  Win TG,ĐL,KG
 21/10/2017  HCM 653,BP 907,HG 714,LA 726 Win HCM,BP,HG,LA
  20/10/2017  BD 182,TV 177,VL 989   Win BD,TV,VL
 19/10/2017  TN 040,AG 041,BT 481 Win TN,AG,BT
18/10/2017  ĐN 996,CT 573,ST 153  Win ĐN,CT,ST
 17/10/2017  VT 263,BL 664,BT 437     Win VT,BL,BT
16/10/2017  HCM 897,CM 147,ĐT 722  Win HCM,CM,ĐT
 15/10/2017  TG 506 ĐL 262 KG 239  Win TG,ĐL,KG
 14/10/2017  HCM 718 ,BP 302,HG 133,LA 563  Win HCM,BP,HG,LA
 13/10/2017  BD 086,TV 890,VL 051   Win BD,TV,VL
12/10/2017  TN 598,AG 987,BT 178   Win TN,AG,BT
11/10/2017  ĐN 115,CT 583,ST 595  Win ĐN,CT,ST
10/10/2017  VT 110,BL 041,BT 338     Win VT,BL,BT
09/10/2017  HCM 364,CM 543,ĐT 901   Win HCM,CM,ĐT
08/10/2017  TG 234 ĐL 834 KG 929  Win TG,ĐL,KG
07/10/2017  HCM 445,BP 628,HG 080,LA 482    Win HCM,BP,HG,LA
06/10/2017   BD 670,TV 073,VL 587    Win BD,TV,VL
05/10/2017  TN 569,AG 960,BT 490    Win TN,AG,BT
04/10/2017   ĐN 713,CT 381,ST 007    Win ĐN,CT,ST
03/10/2017 VT 615,BL 293,BT 952     Win VT,BL,BT
02/10/2017  HCM 320,CM 502,ĐT 837    Win HCM,CM,ĐT
01/10/2017  TG 987 ĐL 163 KG 081    Win TG,ĐL,KG
30/09/2017  HCM 163,BP 615,HG 785,LA 530   Win HCM,BP,HG,LA
29/09/2017  BD 915,TV 008,VL 720     Win BD,TV,VL
28/09/2017  TN 751,AG 819,BT 165    Win TN,AG,BT
27/09/2017  ĐN 794,CT 624,ST 363    Win ĐN,CT,ST
26/09/2017  VT 928,BL 915,BT 230    Win VT,BL,BT
25/09/2017  HCM 533,CM 143,ĐT 068    Win HCM,CM,ĐT
24/09/2017  TG 435 ĐL 143 KG 204    Win TG,ĐL,KG
23/09/2017  HCM 153,BP 082,HG 934,LA 865    Win HCM,BP,HG,LA
22/09/2017  BD 714,TV 271,VL 536  Win BD,TV,VL
21/09/2017  TN 479,AG 153,BT 375 Win TN,AG,BT
20/09/2017  ĐN 875,CT 208,ST 380  Win ĐN,CT,ST
19/09/2017  VT 096,BL 628,BT 632  Win VT,BL,BT
18/09/2017  HCM 616,CM 861,ĐT 715    Win HCM,CM,ĐT
17/09/2017  TG 775,ĐL 605,KG 457    Win ĐL,KG
16/09/2017  HCM 724,BP 841,HG 447,LA 706    Win HCM,BP,HG,LA
15/09/2017  BD 533,TV 678,VL 442      Win BD,TV,VL
14/09/2017  TN 080,AG 816,BT 963  Win TN,AG,BT
13/09/2017  ĐN 580,CT 066,ST 148   Win ĐN,CT,ST
12/09/2017  VT 442,BL 683,BT 257    Win BL,BT
11/09/2017  HCM 968,CM 778,ĐT 499    Win HCM,CM,ĐT
10/09/2017  TG 158,ĐL 121,KG 895  Win TG,ĐL, KG
09/09/2017  HCM 622,BP 188,HG 323,LA 357  Win HCM,BP,HG,LA
08/09/2017  BD 673,TV 631,VL 793  Win BD,TV,VL
07/09/2017  TN 153,AG 289,BT 778   Win TN,AG,BT
06/09/2017  ĐN 084,CT 979,ST 968    Win ĐN,CT.ST
05/09/2017  VT 484,BL 871,BT 135   Win VT,BL,BT
04/09/2017  HCM 515,CM 278,ĐT 665  Win HCM,CM,ĐT
03/09/2017  TG 883,ĐL 993 KG 315    Win TG,ĐL,KG
02/09/2017 HCM 048,BP 131,HG 472,LA 961   Win HCM,BP,HG,LA
01/09/2017  BD 607 TV 740 VL 979   Win BD,TV,VL

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *