SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

 Dịch vụ cấp số của chúng tôi là dịch vụ số mất phí nhưng có tỷ lệ trúng cao , tất cả những con số dựa trên các công cụ tính toán điện tử và con người 
Để nhận được SONG THỦ LÔ MIỀN NAM bạn cần nạp đủ số tiền DỊCH VỤ ở Ô NẠP THẺ bên dưới
SONG THỦ LÔ MIỀN NAM giá: 500.000 VNĐ 
Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO (ví dụ 5 cái thẻ 100k)
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, …
A/E LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01205354768
Số sẽ hiện tại đây khi bạn nạp thẻ thành công!

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM
Ngày Song Thủ Lô Miền Nam Kết Quả
Hôm Nay
 13/06/2018  ĐN 97-85,CT 81-40,ST 12-02  Ăn ĐN,CT,ST
 12/06/2018  BT 17-26,VT 51-36,BL 20-78  Ăn BT,VT,BL
 11/06/2018  HCM 47-65,ĐT 36-73,CM 22-79  Ăn HCM,CM,ĐT
 10/06/2018  TG 30-11,KG 61-27,ĐL 63-51  Ăn TG,ĐL,KG
 09/06/2018  HCM 12-42,LA 44-36,BP 65-46,HG 41-65  Ăn HCM,LA,BP,HG
 08/06/2018  VL 29-77,BD 71-85,TV 02-28  Ăn VL,BD,TV
 07/06/2018  TN 32-65,AG 74-98,BT 47-96  Ăn TN,AG,BT
 06/06/2018  ĐN 95-59,CT 85-38,ST 32-11  Ăn ĐN,CT,ST
 05/06/2018  BT 80-49,VT 08-41,BL 47-68  Ăn BT,VT,BL
 04/06/2018  HCM 22-30,ĐT 34-13,CM 50-37  Ăn HCM,CM,ĐT
 03/06/2018  TG 56-21,KG 26-38,ĐL 79-54  Ăn TG,ĐL,KG
 02/06/2018  HCM 95-85,LA 73-05,BP 53-46,HG 63-51  Ăn HCM,LA,BP,HG
 01/06/2018  VL 96-42,BD 81-32,TV 11-74  Ăn VL,BD,TV
 31/05/2018  TN 07-80,AG 71-40,BT 40-38  Ăn TN,AG,BT
 30/05/2018  ĐN 02-77,CT 82-45,ST 32-88  Ăn ĐN,CT,ST
 29/05/2018  BT 37-83,VT 52-98,BL 77-60  Ăn BT,VT,BL
 28/05/2018  HCM 27-79,ĐT 15-46,CM 83-11  Ăn HCM,CM,ĐT
 27/05/2018  TG 77-60,KG 58-47,ĐL 73-01  Ăn TG,ĐL,KG
 26/05/2018  HCM 51-93,LA 20-10,BP 11-82,HG 95-31  Ăn HCM,LA,BP,HG
 25/05/2018  VL 74-03,BD 40-71,TV 37-16  Ăn VL,BD,TV
 24/05/2018  TN 88-47,AG 65-54,BT 12-92  Ăn TN,AG,BT
 23/05/2018  ĐN 86-42,CT 21-75,ST 83-35  Ăn ĐN,CT,ST
 22/05/2018  BT 65-33,VT 67-45,BL 13-51  Ăn VT,BL,BT
 21/05/2018  HCM 24-12,ĐT 50-90,CM 40-81  Ăn HCM,CM,ĐT
 20/05/2018  TG 85-58,KG 65-80,ĐL 93-51  Ăn TG,ĐL,KG
 19/05/2018  HCM 15-96,LA 43-36,BP 13-27,HG 13-91  Ăn HCM,LA,BP,HG
 18/05/2018  VL 61-32,BD 54-48,TV 92-97  Ăn VL,BD,TV
 17/05/2018  TN 08-35,AG 20-13,BT 62-52  Ăn TN,AG,BT
 16/05/2018  ĐN 13-23,CT 03-84,ST 52-77  Ăn ĐN,CT,ST
 15/05/2018  BT 67-74,VT 46-56,BL 38-71  Ăn VT,BL,BT
 14/05/2018  HCM 26-76,ĐT 68-04,CM 44-75  Ăn HCM,CM,ĐT
 13/05/2018  TG 33-52,KG 48-63,ĐL 02-43  Ăn TG,ĐL,KG
 12/05/2018  HCM 04-14,LA 10-48,BP 12-21,HG 32-55  Ăn HCM,LA,BP,HG
 11/05/2018  VL 33-95,BD 32-19,TV 39-94  Ăn VL,BD,TV
 10/05/2018  TN 21-69,AG 05-03,BT 25-74  Ăn TN
 09/05/2018  ĐN 72-56,CT 19-47,ST 10-01  Win ĐN,CT,ST
 08/05/2018   VT 17-51 BL 20-51 BT 19-54  Win VT,BL,BT
 07/05/2018  HCM 12-87 CM 37-48 ĐT 51-80  Win HCM,CM,ĐT
 06/05/2018  TG 05-78 ĐL 10-92 KG 45-73  Win TG,ĐL,KG
05/05/2018  HCM 40-63 BP 57-85 HG 61-82 LA 27-70  Win BP, HG, HCM, LA
  04/05/2018   BD 98-87 ,TV 66-78 ,VL 13-42  Win BD,TV,VL
  03/05/2018  TN 52-67,AG 50-72,BT 27-77  Win TN,AG,BT
 02/05/2018  ĐN 88-32,CT 37-75,ST 26-79  Win ĐN,CT,ST
  01/05/2018  VT 51-12 BL 61-34 BT 74-19  Win VT,BL,BT
  30/04/2018   HCM 71-12 CM 23-41 ĐT 05-23  Win HCM,CM,ĐT
 29/04/2018  TG 32-25 ĐL 01-86 KG 73-89  Win TG,ĐL,KG
 28/04/2018  HCM 74-50 BP 27-18 HG 16-74 LA 31-89  Win BP, HG, HCM, LA
 27/04/2018  BD 45-70 ,TV 01-84 ,VL 39-64  Win BD,TV,VL
  26/04/2018  TN 32-59,AG 78-67,BT 30-78   Win TN,AG,BT
  25/04/2018  ĐN 62-75,CT 47-89,ST 05-65  Win ĐN,CT,ST
  24/04/2018  VT 52-68 BL 80-41 BT 86-68  Win  VT,BL,BT
 23/04/2018 HCM 37-70 ĐT 50-25 CM 64-20  Win CM
 22/04/2018  TG 45-85 ĐL 09-78 KG 62-82  Win KT,KH
 21/04/2018  HCM 65-37 BP 36-89 HG 25-79 LA 71-54  Win HG
 20/04/2018  BD 27-50 TV 62-59 VL 46-35  Win BD,TV
 19/04/2018   TN 37-84,AG 15-50,BT 06-58  Win TN,AG,BT
18/04/2018 TN 37-84,AG 15-50,BT 06-58  Win TN,AG,BT
 17/04/2018  VT 42-86 BL 97-58 BT 52-96  Win VT,BL,BT
 16/04/2018  HCM 51-17 CM 45-61 ĐT 29-58  Win HCM,CM,ĐT
 15/04/2018  ĐL 32-26 KG 89-32 TG 08-80  Win ĐL,KG,TG
 14/04/2018  BP 29-86 HG 08-37 HCM 12-50 LA 10-84  Win BP,HG,HCM,LA
 13/04/2018 BD 06-24 TV 03-80 VL 10-61   Win BD,TV,VL
 12/04/2018  AG 15-09 BT 20-72 TN 90-36  Win AG,BT,TN
 11/04/2018  CT 65-76 ĐN 07-38 ST 66-86  Win CT,ĐN,ST
 10/04/2018  BL 85-93 BT 52-70 VT 29-76  Win BL,BT,VT
  09/04/2018  CM 31-98 ĐT 72-85 HCM 39-83  Win CM,ĐT,HCM
  08/04/2018  ĐL 27-39 KG 34-75 TG 06-78  Win ĐL,KG,TG
 07/04/2018  BP 09-47 HG 56-89 HCM 76-88 LA 06-85  Win BP,HG,HCM,LA
 06/04/2018  BD 06-56 TV 29-38 VL 20-36   Win BD,TV,VL
 05/04/2018  AG 06-52 BT 05-25 TN 54-92   Win AG,BT,TN
  04/04/2018  ĐN 13-69,CT 38-90,ST 20-45  Win ĐN,CT,ST
03/04/2018  BL 09-20 BT 07-50 VT 23-85 Win BL,BT,VT
02/04/2018  CM 43-14 ĐT 88-38 HCM 48-43 Win CM,ĐT,HCM
01/04/2018  ĐL 03-72 KG 78-38 TG 62-97 Win ĐL,KG,TG
 31/03/2018  BP 43-94 HG 06-45 HCM 64-76 LA 31-31 Win BP,HG,HCM,LA
 30/03/2018 BD 20-40 TV 54-18 VL 91-95 Win BD,TV,VL
 29/03/2018   TN 27-45 AG 36-07  BT 55-27 Win TN,AG,BT
  28/03/2018  ĐN 58-30 CT 75-92 ST 83-18 Win ĐN,CT,ST
  27/03/2018  BL 24-03 BT 06-50 VT 71-99  Win BL,BT,VT
  26/03/2018  CM 32-51 ĐT 46-67 HCM 43-19  Win CM,ĐT,HCM
 25/03/2018  ĐL 02-10 KG 18-35 TG 21-86   Win ĐL,KG,TG
 24/03/2018  BP 09-56 HG 17-20 HCM 19-30 LA 01-60  Win BP,HG,HCM,LA
 23/03/2018 BD 17-39 TV 21-99 VL 37-64  Win BD,TV,VL
 21/03/2018  CT 35-51 ĐN 54-99 ST 12-57  Win CT,ĐN,ST
  20/03/2018   BL 19-64 BT 06-51 VT 09-81  Win BL,BT,VT
 17/03/2018  BP 16-20 HG 09-36 HCM 24-75 LA 07-69  Win BP,HG,HCM,LA
 16/03/2018  BD 73-97 TV 38-81 VL 07-86   Win BD,TV,VL
 15/03/2018  AG 05-96 BT 76-91 TN 45-60  Win AG,BT,TN
 14/03/2018  CT 15-38 ĐN 63-70 ST 06-81  Win CT,ĐN,ST
 13/03/2018  BL 06-98 BT 51-64 VT 59-73  Win BL,BT,VT
 12/03/2018  CM 24-57 ĐT 08-74 HCM 01-82  Win CM,ĐT,HCM
 11/03/2018   ĐL 20-36 KG 17-51 TG 12-63  Win ĐL,KG,TG
 10/03/2018  BP 20-56 HG 17-80 HCM 23-78 LA 28-70  Win BP,HG,HCM,LA
  09/03/2018  BD 94-09 TV 27-90 VL 25-63  Win BD,TV,VL
 08/03/2018  AG 81-13 BT 08-85 TN 52-98  Win AG,BT,TN
  07/03/2018  CT 51-98 ĐN 58-98 ST 10-27  Win CT,ĐN,ST
 06/03/2018  BL 18-45 BT 20-39 VT 36-87  Win BL,BT,VT
 05/03/2018  CM 28-42 ĐT 12-34 HCM 06-23  Win CM,ĐT,HCM
 04/03/2018  ĐL 21-68 KG 30-75 TG 01-78   Win ĐL,KG,TG
 03/03/2018  BP 32-50 HG 15-63 HCM 05-71 LA 03-42  Win BP,HG,HCM,LA
 02/03/2018  BD 76-82 TV 99-02 VL 52-83  Win BD,TV,VL
 01/03/2018  AG 47-89 BT 60-47 TN 27-56   Win AG,BT,TN
 28/02/2018  ĐN 87-34,CT 96-85,ST 37-76  Win ĐN,CT,ST
 27/02/2018  VT 51-78 BL 12-62 BT 54-31  Win VT,BL,BT
26/02/2018  HCM 13-52 CM 75-12 ĐT 12-09  Win HCM,CM,ĐT
 25/02/2018 TG 72-56 ĐL 74-86 KG 62-59 Win TG,ĐL,KG
 24/02/2018  HCM 31-74 BP 58-00 HG 46-97 LA 86-94   Win BP, HG, HCM, LA
23/02/2018  BD 34-87 ,TV 20-69 ,VL 67-15  Win BD,TV,VL
22/02/2018 TN 47-78 AG 36-32 BT 24-79 Mis
 21/02/2018 ĐN 81-45 CT 09-45 ST 80-41   Win ĐN,CT,ST
 20/02/2018  VT 90-46 BL 65-28 BT 18-95    Win VT,BL,BT
 19/02/2018  HCM 27-93 CM 51-07 ĐT 34-77  Win HCM,CM,ĐT
 18/02/2018  TG 65-05 ĐL 01-28 KG 34-87  Win TG,ĐL,KG
 17/02/2018  HCM 05-64 BP 78-07 HG 20-42 LA 61-70  Win BP, HG, HCM, LA
16/02/2018 BD 30-46 ,TV 05-92 ,VL 85-31 Win BD,TV,VL
 15/02/2018 TN 02-71,AG 16-24,BT 02-83 Win TN,AG,BT
14/02/2018 ĐN 21-79 CT 57-45 ST 82-02 Win ĐN,CT,ST
 13/02/2018   VT 34-45 BL 31-75 BT 17-43 Win VT,BL,BT
 12/02/2018 HCM 87-08 CM 56-87 ĐT 51-62  Win HCM,CM,ĐT
 11/02/2018 TG 42-72 ĐL 52-93 KG 21-73 Win TG,ĐL,KG
10/02/2018  HCM 12-32 BP 28-72 HG 54-34 LA 37-91   Win BP, HG, HCM, LA
 09/02/2018 BD 34-65 ,TV 46-79 ,VL 17-81  Win BD,TV,VL
08/02/2018 TN 50-61,AG 28-74,BT 08-68  Win TN,AG,BT
07/02/2018 ĐN 24-63 CT 59-74 ST 42-52  Win ĐN,CT,ST
06/02/2018 VT 06-64 BL 27-55 BT 59-78  Win VT,BL,BT
 05/02/2018  HCM 16-67 CM 79-02 ĐT 68-95  Win HCM,CM,ĐT
04/02/2018  TG 45-75 ĐL 35-43 KG 28-82  Win TG,ĐL,KG
 03/02/2018 HCM 75-95 BP 40-83 HG 65-94 LA 09-78  Win BP, HG, HCM, LA
02/02/2018 BD 42-76 ,TV 07-80 ,VL 26-81  Win BD,TV,VL
01/02/2018 TN 42-68,AG 78-81,BT 48-24  Win TN,AG,BT
31/01/2018 ĐN 61-83 CT 21-73 ST 26-81  Win ĐN,CT,ST
 30/01/2018  VT 56-96 BL 05-59 BT 34-54  Win VT,BL,BT
29/01/2018 HCM 23-80 CM 39-83  ĐT 17-51  Win HCM,CM,ĐT
  28/01/2018 TG 36-28 ĐL 57-47 KG 41-62  Win TG,ĐL,KG
 27/01/2018  HCM 39-82 BP 23-74 HG 54-90 LA 32-72  Win BP, HG, HCM, LA
26/01/2018 BD 42-59 ,TV 50-82 ,VL 24-67  Win BD,TV,VL
 25/01/2018 TN 47-86 AG 37-81,BT 40-52  Win TN,AG,BT
 24/01/2018 ĐN 37-80 CT 32-85 ST 27-52  Win ĐN,CT,ST
 23/01/2018  VT 20-47 BL 18-97 BT 36-99  Win VT,BL,BT
 22/01/2018 HCM 42-61 CM 06-27  ĐT 20-12  Win HCM,CM,ĐT
 21/01/2018  TG 45-20 ĐL 56-14 KG 23-15  Win TG,ĐL,KG
 20/01/2018  HCM 51-61 BP 46-76 HG 14-43 LA 46-02  Win BP, HG, HCM, LA
 19/01/2018 BD 02-64 ,TV 41-60,VL 27-60  Win BD,TV,VL
 18/01/2018 TN 37-63,AG 50-82,BT 45-83  Win TN,AG,BT
 17/01/2018 ĐN 47-94 CT 18-70 ST 30-84  Win BD,TV,VL
 16/01/2018 VT 19-71 BL 54-76  BT 56-92  Win VT,BL,BT
 15/01/2018  HCM 86-60 CM 78-51  ĐT 15-91  Win HCM,CM,ĐT
 14/01/2018  TG 16-54 ĐL 43-61 KG 88-46   Win TG,ĐL,KG
 13/01/2018  HCM 69-93 BP 84-21 HG 20-64 LA 76-63  Win BP, HG, HCM, LA
 12/01/2018  BD 36-29 ,TV 42-64 ,VL 90-53  Win BD,TV,VL
 11/01/2018  TN 41-80,AG 10-86,BT 20-70  Win TN,AG,BT
 10/01/2018  ĐN 85-30 CT 08-27 ST 10-67  Win BD,TV,VL
 09/01/2018  VT 45-75 BL 31-68  BT 13-52  Win VT,BL,BT
 08/01/2018  HCM 24-83 CM 69-76  ĐT 12-79  Win HCM,CM,ĐT
 07/01/2018 TG 37–16 ĐL 43-79  KG 23-67 Win TG,ĐL,KG
 06/01/2018  HCM 31-73  BP 34-74 HG 68-95 LA 15-70 Win BP, HG, HCM, LA
  05/01/2018 BD 67-42 TV 47-37 VL 28-76   Win VL
 04/01/2018  TN 39-03,AG 46-72,BT 25-98 Win TN,AG,BT
 03/01/2018  ĐN 26-83 CT 14-55 ST 06-43  Win ĐN,CT,ST
 02/01/2018 VT 32-85 BL 24-75  BT 56-79 Win VT,BL,BT
 01/01/2018  HCM 10-47 CM 18-72  ĐT 30-85  Win HCM,CM,ĐT
 31/12/2017  TG 39-73  ĐL 46-85 KG 23-82  Win TG,ĐL,KG
 30/12/2017   HCM 08-61 BP 01-73 HG 30-80 LA 16-76 Win BP, HG, HCM, LA
 29/12/2017 BD 21-87 TV  17-57 VL 26-58  Win BD,TV,VL
 28/12/2017  TN 35-29 AG 06-93 BT 20-87  Win TN,AG,BT
 27/12/2017  ĐN 54-60 CT 05-83 ST 18-49  Win ĐN,CT,ST
 26/12/2017 VT 20-96 BL 08-64  BT 39-84  Win VT,BL,BT
 25/12/2017  HCM 52-70 CM 21-72  ĐT 09-40  Win HCM,CM,ĐT
  24/12/2017  TG 11-70 ĐL 27-93 KG 20-57   Win TG,ĐL,KG
 23/12/2017 HCM 05-81 BP 20-76 HG 50-80 LA 32-61  Win HCM,BP,HG,LA
22/12/2017  BD 79-02 TV  20-32 VL 05-28  Win BD,TV,VL
 21/12/2017  TN 30-70 AG 28-76 BT 17-95  Win TN,AG,BT
 20/12/2017 ĐN 34-62 CT 21-88 ST 68-10 Win ĐN,CT,ST
19/12/2017  VT 25-63 BL 22-83  BT 14-81 Win VT,BL,BT
 18/12/2017 HCM 12-20 CM 32-42  ĐT 30-70  Win HCM,CM,ĐT
 17/12/2017  TG 47-08 ĐL 34-86 KG 16-48  Win TG,ĐL,KG
 16/12/2017   HCM 47-80 BP 38-68 HG 16-59 LA 79-93    Win HCM,BP,HG
  15/12/2017  BD 46-82 TV 68-05 VL 87-78  Win VL
 14/12/2017  TN 68-59 AG 76-15 BT 62-08  Win TN,AG,BT
 13/12/2017  ĐN 30-60 CT 82-40 ST 76-09  Win ĐN,CT,ST
 12/12/2017   VT 40-61 BL 44-80 BT 09-57   Win VT,BL,BT
11/12/2017  HCM 47-15 CM 26-18  ĐT 64-69  Win HCM,CM,ĐT
 10/12/2017    TG 03-87 ĐL 35-72 KG 19-54  Win TG,ĐL,KG
 09/12/2017  HCM 56-94 BP 51-45 HG 76-40 LA 13-50  Win HCM,BP, HG,  LA
08/12/2017  BD 22-94 TV  57-06 VL 38-97   Win BD,TV,VL
  07/12/2017  TN 87-48 AG 58-34 BT 27-52  Win BT
 06/12/2017  ĐN 67-12 CT 03-67 ST 51-45 Win ĐN,CT,ST
 05/12/2017  VT 09-81 BL 38-73 BT 07-71   Win VT,BL,BT
 04/12/2017  HCM 81-90 CM 39-45 ĐT 57-86  Win HCM,CM,ĐT
 03/12/2017 TG 23-74 ĐL 21-42 KG 67-89  Win TG,ĐL,KG
 02/12/2017 HCM 56-36 BP 47-82 HG 57-02 LA 15-20  Win HCM,LA
  01/12/2017  BD 37-46 TV  28-30 VL 42-96  Win BD,TV,VL
 30/11/2017 TN 08-23 AG 24-80 BT 83-76   Win TN,BT
29/11/2017 ĐN 25-82 CT 45-52 ST 04-16  Win ĐN,CT,ST
  28/11/2017  VT 14-32 BL 76-83 BT 63-35  Win VT,BL,BT
 27/11/2017  HCM 39-71 CM 34-95 ĐT 81-77  Win HCM,CM,ĐT
 26/11/2017  TG 20-45 ĐL 34-83  KG 16-86  Win TG,ĐL,KG
 25/11/2017  HCM 75-41 BP 67-85 HG 14-74 LA 68-84   Win HCM,BP,HG,LA
  24/11/2017   BD 11-20 TV 70-85 VL 18-90  Win BD,TV,VL
 23/11/2017  TN 40-65,AG 56-95,BT 10-38   Win TN,AG,BT
 22/11/2017 ĐN 98-21 CT 87-31 ST 37-97  Win ĐN,CT,ST
 21/11/2017  VT 18-79 BL 78-91 BT 27-60  Win VT,BL,BT
 20/11/2017  HCM 26-79 CM 42-14 ĐT 25-64  Win HCM,CM,ĐT
 19/11/2017  TG 20-56 ĐL 14-51 KG 74-91   Win TG,ĐL,KG
 18//11/2017  HCM 78-63 BP 10-67 HG 16-92 LA 28-35   Win HCM,BP,HG,LA
17/11/2017  BD 78-82 TV 31-96 VL 14-71  Win BD,TV,VL
16/11/2017 TN 46-95,AG 34-80,BT 28-58  Win TN,AG,BT
15/11/2017  ĐN 74-17 CT 17-76 ST 09-64   Win ĐN,CT,ST
 14/11/2017  VT 39-89 BL 47-52 BT 74-26  Win BL
13/11/2017  HCM 25-26 CM 16-89 ĐT 57-98  Win HCM,CM,ĐT
12/11/2017 TG 62-91 ĐL 22-70 KG 09-81   Win TG ĐL KG
11/11/2017 HCM 61-93 BP 46-84 HG 05-97 LA 05-60  Win HCM,BP,HG,LA
 10/11/2017  BD 31-46 TV 82-14 VL 41-04  Win BD,TV,VL
09/11/2017 TN 18-70 AG 15-74 BT 27-62   Win TN,AG,BT
 08/11/2017 ĐN 47-56,CT 68-72,ST 41-83  Win ĐN,CT,ST
07/11/2017  VT 84-30,BL 56-70,BT 80-01  Win VT,BL,BT
06/11/2017 HCM 20-31 CM 81-92 ĐT 36-93  Win HCM,CM,ĐT
  05/11/2017  TG 99-61 ĐL 31-68 KG 35-12  Win TG ĐL KG
 04/11/2017 HCM 67-21 BP 37-93 HG 42-82 LA 70-49  Win BP,LA
 03/11/2017  BD 81-48 TV 01-27 VL 32-12  Win BD,TV,VL
 02/11/2017 TN 26-52 AG 36-97 BT 29-78  Win TN,AG,BT
01/11/2017  ĐN 46-10 CT 05-32 ST 17-63  Win ĐN,CT,ST
31/10/2017 VT 51-60 BL 42-93 BT 14-46 Win VT,BL,BT
30/10/2017 HCM 16-71 CM 81-13 ĐT 15-09  Win HCM,CM,ĐT
29/10/2017 TG 16-47 ĐL 23-52 KG 39-48  Win TG,ĐL,KG
28/10/2017  HCM 15-71 BP 25-85 HG 39-59 LA 06-18  Win HCM,BP,HG,LA
27/10/2017  BD 35-24 TV 48-24 VL 16-40  Win BD,TV,VL
26/10/2017  TN 06-84 AG 12-54 BT 47-83  Win TN,AG,BT
25/10/2017  ĐN 07-51 CT 60-83 ST 18-56  Win ĐN,CT,ST
 24/10/2017  VT 40-27,BL 31-85,BT 50-28  Win VT,BL,BT
 23/10/2017 HCM 03-19 CM 34-67 ĐT 76-05  Win HCM,CM,ĐT
22/10/2017   TG 43-17 ĐL 39-59 KG 06-61   Win TG,ĐL,KG
21/10/2017   HCM 06-76 BP 20-59 HG 43-75 LA 21-87 Win HCM,BP,HG,LA
 20/10/2017   BD 40-83 TV 65-97 VL 02-36  Win BD,TV,VL
 19/10/2017  TN 60-15,AG 13-48,BT 36-26   Win TN,AG,BT
 18/10/2017  ĐN 41-34,CT 25-80,ST 23-90   Win ĐN,CT,ST
17/10/2017  VT 38-29 BL 26-32  BT 14-48    Win VT,BL,BT
 16/10/2017  HCM 41-46 CM 83-22 ĐT 23-70  Win HCM,CM,ĐT
 15/10/2017  TG 06-54 ĐL 32-18 KG 03-95  Win TG,ĐL,KG
14/10/2017  HCM 12-35 BP 28-54 HG 06-36 LA 20-55  Win HCM,BP,HG,LA
13/10/2017 BD 40-53 TV 73-15 VL 12-87   Win BD,TV,VL
12/10/2017  TN 81-39 AG 31-48 BT 18-38   Win AG, BT
11/10/2017  ĐN 43-38,CT 91-94,ST 39-13   Win ĐN,CT,ST
10/10/2017   VT 01-71 BL 22-81  BT 41-30    Win VT,BL,BT
09/10/2017  HCM 60-74 CM 45-82 ĐT 81-35  Win HCM,CM,ĐT
08/10/2017  TG 93-43 ĐL 80-31 KG 39-64     Win TG,KG
07/10/2017 HCM 42-28  BP 48-64 HG 35-86 LA 40-63   Win HCM,BP,HG,LA
06/10/2017  BD 61-94,TV 20-69,VL 80-84   Win BD,TV,VL
05/10/2017  TN 32-85,AG 68-96,BT 21-47 Win TN,AG,BT
04/10/2017  ĐN 46-56 CT 48-37 ST 35-97   Win ST
03/10/2017  VT 01-47 BL 35-67 BT 43-55  Win VT,BL,BT
02/10/2017  HCM 04-85,CM 61-65,ĐT 40-79     Win HCM,CM,ĐT
01/10/2017  TG 37-97 ĐL 29-34 KG 12-96    Win TG,ĐL,KG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *