ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Thành công của bạn là hạnh phúc của chúng tôi. Chúng tôi luôn nỗ lực để đưa ra các con số chuẩn xác đẹp nhất mang lại chiến thắng cho A/E mỗi ngày. Hôm nay số lại đẹp anh em nhé!
 Để nhận được ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC bạn cần nạp đủ số tiền DỊCH VỤ ở Ô NẠP THẺ bên dưới
 ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC giá: 1.500.000 VNĐ 
Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO (ví dụ 3 cái thẻ 500k)
 Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, …
A/E LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01205354768
Số sẽ hiện tại đây khi bạn nạp thẻ thành công!

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM  NAY
12/06/2018 Đầu 9 Đuôi 9 Win Đầu 9 Đuôi 9
11/06/2018 Đầu 5 Đuôi 4 Win Đầu 5 Đuôi 4
10/06/2018 Đầu 0 Đuôi 3 Win Đầu 0 Đuôi 3
09/06/2018 Đầu 7 Đuôi 9 Win Đầu 7
08/06/2018 Đầu 3 Đuôi 8 Win Đầu 3 Đuôi 8
07/06/2018 Đầu 8 Đuôi 2 Win Đầu 8 Đuôi 2
06/06/2018 Đầu 7 Đuôi 1 Win Đầu 7
05/06/2018 Đầu 5 Đuôi 5 Win Đuôi 5
04/06/2018 Đầu 8 Đuôi 3 Win Đầu 8 Đuôi 3
03/06/2018 Đầu 0 Đuôi 5 Win Đầu 0
02/06/2018 Đầu 8 Đuôi 5 Win Đầu 8 Đuôi 5
01/06/2018 Đầu 7 Đuôi 2 Win Đầu 7 Đuôi 2
31/05/2018 Đầu 5 Đuôi 4 Win Đầu 5 Đuôi 4
30/05/2018 Đầu 1 Đuôi 3 Win Đuôi 3
29/05/2018 Đầu 9 Đuôi 7 Win Đầu 9 Đuôi 7
28/05/2018 Đầu 3 Đuôi 8 Win Đầu 3 Đuôi 8
27/05/2018 Đầu 0 Đuôi 8 Win Đầu 0 Đuôi 8
26/05/2018 Đầu 6 Đuôi 3 Win Đuôi 3
25/05/2018 Đầu 3 Đuôi 1 Win Đầu 3
24/05/2018 Đầu 7 Đuôi 6 Win Đầu 7 Đuôi 6
23/05/2018 Đầu 5 Đuôi 4 Win Đuôi 4
22/05/2018 Đầu 3 Đuôi 0 Win Đầu 3 Đuôi 0
21/05/2018 Đầu 1 Đuôi 1 Win Đầu 1 Đuôi 1
20/05/2018 Đầu 7 Đuôi 7 Win Đầu 7
19/05/2018 Đầu 4 Đuôi 5 Win Đầu 4 Đuôi 5
18/05/2018 Đầu 4 Đuôi 7 Win Đầu 4
17/05/2018 Đầu 8 Đuôi 2 Miss
16/05/2018 Đầu 7 Đuôi 0 Win Đầu 7 Đuôi 0
15/05/2018 Đầu 1 Đuôi 6 Win Đầu 1 Đuôi 6
14/05/2018 Đầu 2 Đuôi 5 Win Đuôi 5
13/05/2018 Đầu 3 Đuôi 6 Win Đầu 3 Đuôi 6
12/05/2018 Đầu 8 Đuôi 1 Win Đầu 8 Đuôi 1
11/05/2018 Đầu 2 Đuôi 8 Miss
10/05/2018 Đầu 1 Đuôi 0 Win Đầu 1 Đuôi 0
09/05/2018 Đầu 6 Đuôi 0 Win Đầu 6
08/05/2018  Đầu 7 Đuôi 6 Win  Đầu 7 Đuôi 6 
07/05/2018  Đầu 6 Đuôi 4  Win Đầu 6 Đuôi 4
 06/05/2018  Đầu 3 Đuôi 8 Win Đầu 3 Đuôi 8  
05/05/2018  Đầu 8 Đuôi 2 Win Đầu 8 Đuôi 2
04/05/2018  Đầu 0 Đuôi 1 Win   Đầu 0 Đuôi 1
03/05/2018  Đầu 0 Đuôi 2 Win  Đầu 0 Đuôi 2 
02/05/2018  Đầu 7 Đuôi 9 Win  Đầu 7 Đuôi 9
01/05/2018 Đầu 5 Đuôi 9 Win Đầu 5
 30/04/2018 Đầu 1 Đuôi 4 Win Đầu 1 Đuôi 4
 29/04/2018 Đầu 4 Đuôi 7 Win Đầu 4 Đuôi 7
28/04/2018 Đầu 8 Đuôi 6 Win Đầu 8 Đuôi 6 
 27/04/2018 Đầu 3 Đuôi 0 Win Đầu 3 Đuôi 0 
 26/04/2018 Đầu 8 Đuôi 6 Win Đầu 8 Đuôi 6
 25/04/2018 Đầu 5 Đuôi 0 Win Đầu 5 Đuôi 0 
 24/04/2018 Đầu 4 Đuôi 5 Win  Đầu 4 Đuôi 5 
23/04/2018 Đầu 6 Đuôi 9 Win  Đầu 6 Đuôi 9
22/04/2018   Đầu 6 Đuôi 8 Win  Đầu 6 Đuôi 8 
 21/04/2018   Đầu 6 Đuôi 6 Win  Đầu 6 Đuôi 6 
 20/04/2018  Đầu 6 Đuôi 1 Win Đầu 6 Đuôi 1 
 19/04/2018 Đầu 8 Đuôi 0 Win Đầu 8 Đuôi 0
 18/04/2018   Đầu 2 Đuôi 2 Win  Đầu 2 Đuôi 2
17/04/2018  Đầu 6 Đuôi 4 Win Đầu 6 Đuôi 4
 16/04/2018  Đầu 4 Đuôi 6 Win Đầu 4 Đuôi 6
15/04/2018  Đầu 5 Đuôi 2 Win Đầu 5 Đuôi 2
14/04/2018 Đầu 7 Đuôi 0 Win Đầu 7 Đuôi 0
 13/04/2018  Đầu 0 Đuôi 1 Win Đầu 0 Đuôi 1 
12/04/2018  Đầu 1 Đuôi 8 Win Đầu 1 Đuôi 8 
 11/04/2018 Đầu 6 Đuôi 5 Win Đầu 6 Đuôi 5  
10/04/2018 Đầu 8 Đuôi 8 Win Đầu 8 Đuôi 8  
 09/04/2018  Đầu 2 Đuôi 3   Win Đầu 2 Đuôi 3
 08/04/2018 Đầu 6 Đuôi 3 Win Đầu 6 Đuôi 3
07/04/2018 Đầu 9 Đuôi 8 Win Đầu 9 Đuôi 8 
06/04/2018  Đầu 0 Đuôi 9 Win Đầu 0 Đuôi 9 
 05/04/2018  Đầu 9 Đuôi 4 Win Đầu 9 Đuôi 4 
 04/04/2018 Đầu 8 Đuôi 2 Win Đầu 8 Đuôi 2  
03/04/2018  Đầu 4- Đuôi 6 Win Đầu 4- Đuôi 6 
02/04/2018  Đầu 1- Đuôi 2  Win Đầu 1- Đuôi 2
01/04/2018  Đầu 7- Đuôi 1 Win Đầu 7- Đuôi 1 
 31/03/2018  Đầu 3- Đuôi 9 Win Đầu 4- Đuôi 5 
 30/03/2018  Đầu 1- Đuôi 3 Miss
 29/03/2018  Đầu 6- Đuôi 8 Win Đầu 6- Đuôi 8 
 28/03/2018  Đầu 8- Đuôi 8 Win Đầu 8- Đuôi 8 
27/03/2018  Đầu 6 Đuôi 7 Win Đầu 6 Đuôi 7 
26/03/2018 Đầu 2 Đuôi 3 Win Đầu 2 Đuôi 3  
 25/03/2018  Đầu 9 Đuôi 4 Win Đầu 9 Đuôi 4 
   24/03/2018  Đầu 4 Đuôi 5 Win Đầu 4 Đuôi 5 
 23/03/2018 Đầu 1 Đuôi 3 Win Đầu 1 Đuôi 3 
  21/03/2018  Đầu 8 Đuôi 5 Win Đầu 8 Đuôi 5 
 20/03/2018 Đầu 6 Đuôi 5 Win Đầu 6 Đuôi 5 
  17/03/2018  Đầu 3 Đuôi 6 Win Đầu 3 Đuôi 6 
  16/03/2018 Đầu 4 Đuôi 9 Win Đầu 4 Đuôi 9  
  15/03/2018  Đầu 1 Đuôi 6 Win Đầu 1 Đuôi 6 
14/03/2018  Đầu 5 Đuôi 4 Win Đầu 5 Đuôi 4 
 13/03/2018  Đầu 0 Đuôi 7 Win Đầu 0 Đuôi 7 
 12/03/2018  Đầu 6- Đuôi 9 Miss
 11/03/2018  Đầu 2 Đuôi 9 Win Đầu 2 Đuôi 9 
10/03/2018 Đầu 3- Đuôi 0 Win Đầu 3- Đuôi 0
 09/03/2018  Đầu 2 Đuôi 3 Win Đầu 2 Đuôi 3 
08/03/2018  Đầu 9 Đuôi 8 Win Đầu 9 Đuôi 8 
07/03/2018  Đầu 8 Đuôi 3 Win Đầu 8 Đuôi 3 
 06/03/2018    Đầu 6- Đuôi 0 Win  Đầu 6- Đuôi 0
05/03/2018  Đầu 6 Đuôi 5 Win Đầu 6 Đuôi 5
04/03/2018  Đầu 7 Đuôi 3 Win Đầu 7 Đuôi 3 
03/03/2018 Đầu 8 Đuôi 6 Win Đầu 8 Đuôi 6  
02/03/2018 Đầu 8 Đuôi 0 Win Đầu 8 Đuôi 0  
01/03/2018 Đầu 2 Đuôi 8 Win Đầu 2 Đuôi 8  
 28/02/2018  Đầu 5- Đuôi 7 Win Đầu 5- Đuôi 7 
 27/02/2018  Đầu 6- Đuôi 6 Win Đầu 6 – Đuôi 6
 26/02/2018   Đầu 3 – Đuôi 9  Win Đầu 3 – Đuôi 9
 25/02/2018  Đầu 1- Đuôi 0 Win Đầu 1- Đuôi 0
 24/02/2018   Đầu 5- Đuôi 4  Win Đầu 5- Đuôi 4
 23/02/2018  Đầu 4- Đuôi 4 Win Đầu 4- Đuôi 4 
 22/02/2018  Đầu 6 – Đuôi 5  Win Đầu 6 -Đuôi 5
 21/02/2018  Đầu 5- Đuôi 9 Win Đầu 5- Đuôi 9 
 20/02/2018  Đầu 2 – Đuôi 8 Win Đầu 2 -Đuôi 8
 19/02/2018   Đầu 0 – đuôi 8 Win Đầu 0 – Đuôi 8
 15-18/02/2018  NGHỈ TẾT NGHỈ TẾT 
14/02/2018  Đầu 7 – Đuôi 1  Win Đầu 7 – Đuôi 1
 13/02/2018  Đầu 8- Đuôi 9 Win Đầu 8- Đuôi 9 
 12/02/2018   Đầu 9 – Đuôi 9  Win  Đầu 9 – Đuôi 9
 11/02/2018  Đầu 6 – Đuôi 8 Win Đầu 6 -Đuôi 8 
 10/02/2018    Đầu 8- Đuôi 1  Win Đầu 8- Đuôi 1
 09/02/2018  Đầu 2 – Đuôi 5  Win Đầu 2 -Đuôi 5
 08/02/2018  Đầu 7 – Đuôi 5  Win Đầu 7 – Đuôi 5
 07/02/2018   Đầu 2 – Đuôi 5  Win Đầu 2 -Đuôi 5
06/02/2018  Đầu 9 – Đuôi 5 Win Đầu 9 – Đuôi 5
 05/02/2018  Đầu 2 – Đuôi 9 Win Đầu 2 -Đuôi 9
04/02/2018   Đầu 4- Đuôi 3 Win Đầu 4- Đuôi 3
 03/02/2018  Đầu 0 – đuôi 1 Win Đầu 0 – Đuôi 1
 02/02/2018  Đầu 7 – Đuôi 3 Win Đầu 7 – Đuôi 3 
 01/02/2018  Đầu 5- Đuôi 1  Win Đầu 5- Đuôi 1
 31/01/2018  Đầu 6- Đuôi 4  Miss
30/01/2018  Đầu 2 – Đuôi 9 Win Đầu 2 -Đuôi 9 
 29/01/2018   Đầu 4- Đuôi 7  Win Đầu 4- Đuôi 7
 28/01/2018 Đầu 5- Đuôi 1 Win Đầu 5- Đuôi 1 
 27/01/2018   Đầu 8- Đuôi 3 Win Đầu 8- Đuôi 3
 26/01/2018  Đầu 4- Đuôi 5 Win Đầu 4- Đuôi 5 
 25/01/2018  Đầu 6 – Đuôi 8  Win Đầu 6 -Đuôi 8
 24/01/2018   Đầu 5 – Đuôi 7  Win Đầu 5 – Đuôi 7
 23/01/2018  Đầu 0 – đuôi 1  Win Đầu 0 – Đuôi 1
 22/01/2018  Đầu 6 – Đuôi 0  Win Đầu 6 – Đuôi 0
 21/01/2018  Đầu 3 – Đuôi 9  Win Đầu 3 – Đuôi 9
 20/01/2018   Đầu 6 – Đuôi 3 Win Đầu 6 -Đuôi 3
 19/01/2018  Đầu 2 – Đuôi 1  Win Đầu 2 -Đuôi 1
 18/01/2018   Đầu 0 – đuôi 1  Win Đầu 0 – Đuôi 1
 17/01/2108  Đầu 0 – đuôi 9  Win Đầu 0 – Đuôi 9 
16/01/2108  Đầu 6 – Đuôi 6  Win Đầu 6 -Đuôi 6
15/01/2108   Đầu 9 – Đuôi 8  Win Đầu 9 – Đuôi 8
 14/01/2018   Đầu 2 – Đuôi 1 Win Đầu 2 -Đuôi 1 
 13/01/2018  Đầu 6 – Đuôi 4  Win Đầu 6 -Đuôi 4
12/01/2018   Đầu 7 – Đuôi 7  Win Đầu 7 – Đuôi 7
 11/01/2018   Đầu 4- Đuôi 9  Win Đầu 4- Đuôi  9
 10/01/2018  Đầu 4- Đuôi 4 Win Đầu 4- Đuôi 4
 09/01/2018   Đầu 6 -Đuôi 2   Win Đầu 6 -Đuôi 2
 08/01/2018  Đầu 0 – đuôi 8  Win Đầu 0 – Đuôi 8
 07/01/2018  Đầu 5 – Đuôi 7  Win Đầu 5 – Đuôi 7
 06/01/2018  Đầu 8 – Đuôi 9 Win Đầu 8 – Đuôi 9 
 05/01/2018   Đầu 0 – đuôi 5  Win Đầu 0 – Đuôi 5
 04/01/2018  Đầu 7 – Đuôi 4   Win Đầu 7 – Đuôi 4
03/01/2018   Đầu 1- Đuôi 7  Win Đầu 1- Đuôi 7
02/01/2018 Đầu 3 – Đuôi 1 Win Đầu 3 – Đuôi 1
 01/01/2018  Đầu 6 -Đuôi 2  Win Đầu 6 -Đuôi 2
 31/12/2017 Đầu 5 – Đuôi 9  Win Đầu 5 – Đuôi 9
 30/12/2017  Đầu 7 – Đuôi 5  Win Đầu 7
 29/12/2017  Đầu 7 – Đuôi 3  Win Đầu 7 – Đuôi 3
 28/12/2017  Đầu 0 -đuôi 5  Win Đầu 0 -đuôi 5
 27/12/2017  Đầu 1- Đuôi 6  Win Đầu 1- Đuôi 6
26/12/2017 Đầu 0 -đuôi  4 Win Đầu 0 -đuôi 4 
 25/12/2017   Đầu 6 -Đuôi 3   Win Đầu 6 -Đuôi 3
 24/12/2017  Đầu 8 – Đuôi 6 Win Đầu 8 – Đuôi 6 
 23/12/2017  Đầu 6 -Đuôi 9   Win Đầu 6 -Đuôi 9
 22/12/2017  Đầu 2 -Đuôi 1 Win Đầu 2 -Đuôi 1 
 21/12/2017 Đầu 5 – Đuôi 8   Win Đầu 5 – Đuôi 8
 20/12/2017   Đầu 6 -Đuôi  8    Win Đầu 6 -Đuôi 8
 19/12/2017    Đầu 1- Đuôi 8 Win Đầu 1- Đuôi 8 
 18/12/2017  Đầu 7 – Đuôi 5  Win Đầu 7 – Đuôi 5
 17/12/2017  Đầu 4- Đuôi 8  Win Đầu 4- Đuôi  8
 16/12/2017   Đầu 3 – Đuôi 1  Win Đầu 3 – Đuôi 1
 15/12/2017  Đầu 6 -Đuôi  8    Win Đầu 6 -Đuôi 8
 14/12/2017    Đầu 8 – Đuôi 7 Win   Đầu 8 – Đuôi 7
 13/12/2017  Đầu 7 – Đuôi 2   Win Đầu 7 – Đuôi 2
 12/12/2017  Đầu 4- Đuôi 9 Win Đầu 4- Đuôi 9 
 11/12/2017  Đầu 6 -Đuôi  0   Win Đầu 6 -Đuôi 0
 10/12/2017  Đầu 7 – Đuôi 8  Win Đầu 7 – Đuôi 8
 09/12/2017   Đầu 8 – Đuôi 5 Miss
 08/12/2017  Đầu 8- Đuôi  1 Win Đầu 8 -Đuôi 1
 07/12/2017   Đầu 5 – Đuôi 3  Win Đầu 5 – Đuôi 3
 06/12/2017  Đầu 6 -Đuôi  4  Win Đầu 6 -Đuôi 4  
 05/12/2017 Đầu 7 – Đuôi 7 Win Đầu 7 – Đuôi 7 
 04/12/2017  Đầu 3 – Đuôi 3  Win Đầu 3 – Đuôi 3
 03/12/2017  Đầu 0 -đuôi  9  Win Đầu 0 -đuôi 9
 02/12/2017  Đầu 7 – Đuôi 0  Win Đầu 7 – Đuôi 0
 01/12/2017   Đầu 1- Đuôi 6  Win Đầu 1- Đuôi 6
 30/11/2017  Đầu 5 – Đuôi 0 Win Đầu 5 – Đuôi 0 
 29/11/2017  Đầu 7 – Đuôi 5 Win Đầu 7 – Đuôi 5
28/11/2017 Đầu 0 -đuôi  5  Win Đầu 0 -đuôi 5
 27/11/2017  Đầu 1- Đuôi 1 Win Đầu 1- Đuôi 1 
 26/11/2017   Đầu 0 -đuôi  9 Win   Đầu 0 -đuôi 9
 25/11/2017  Đầu 8- Đuôi 0 Win Đầu 8 -Đuôi 0 
 24/11/2017   Đầu 6 -Đuôi  8   Win Đầu 6 -Đuôi 8
23/11/2017  Đầu 6 -Đuôi 2  Win Đầu 6 -Đuôi 2
22/11/2017  Đầu 2 -Đuôi 4  Win  Đầu 2 -Đuôi 4
 21/11/2017 Đầu 5 – Đuôi 3 Win Đầu 5 – Đuôi 3 
 20/11/2017   Đầu 3 – Đuôi 7  Win Đầu 3 – Đuôi 7 
 19/11/2017   Đầu 6 -Đuôi 1  Win Đầu 6 -Đuôi 1
18/11/2017  Đầu 2 -Đuôi 2  Win  Đầu 2 -Đuôi 2
 17/11/2017   Đầu 0 đuôi 8 Win  Đầu 0 đuôi 8 
 16/11/2017 Đầu 5- Đuôi 0 Win Đầu 5 -Đuôi 0
15/11/2017    Đầu 9-  Đuôi 8  Win Đầu 9- Đuôi 8
14/11/2017 Đầu 5 – Đuôi 8 Miss
 13/11/2017 Đầu 4- Đuôi 1  Win Đầu 4- Đuôi 1
 12/11/2017  Đầu 6 -Đuôi 5  Win Đầu 6 -Đuôi 5
 11/11/2017   Đầu 9-  Đuôi 3 Win Đầu 9- Đuôi 3 
 10/11/2017    Đầu 2 -Đuôi 3  Win  Đầu 2 -Đuôi 3
 09/11/2017   Đầu 2 -Đuôi 7 Win  Đầu 2 -Đuôi 7 
 08/11/2017 Đầu 7 – Đuôi 5 Miss
 07/11/2017  Đầu 3 – Đuôi 8  Win Đầu 3 – Đuôi 8
06/11/2017   Đầu 5- Đuôi 5 Win  Đầu 5- Đuôi 5 
05/11/2017  Đầu 6 Đuôi 0  Win Đầu 6 Đuôi  0 
 04/11/2017   Đầu 2- Đuôi 7 Win Đầu 2- Đuôi 7
03/11/2017   Đầu 7 – Đuôi 4  Win Đuôi 4
 02/11/2017 Đầu 6 Đuôi 1  Win Đầu 6 Đuôi 1
 01/11/2017   Đầu 9-  Đuôi 2 Win Đầu 9- Đuôi 2
31/10/2017  Đầu 1 – Đuôi 9 Miss
 30/10/2017  Đầu 8 Đuôi 7  Win Đầu 8 Đuôi 7
29/10/2017 Đầu 7 Đuôi 0  Win Đầu 7 Đuôi 0
 28/10/2017   Đầu 2 Đuôi 4   Win  Đầu 2 Đuôi 4
 27/10/2017  Đầu 2 Đuôi 7   Win  Đầu 2 Đuôi 7
 26/10/2017 Đầu 8 Đuôi 2 Win Đầu 8 Đuôi 2 
 25/10/2017 Đầu 2 Đuôi 2  Win  Đầu 2 Đuôi 2
 24/10/2017  Đầu 3 – Đuôi 4 Win Đầu 3 – Đuôi 4
23/10/2017   Đầu 9-  Đuôi 1  Win Đầu 9- Đuôi 1
 22/10/2017 Đầu 5- Đuôi 3 Win Đầu 5- Đuôi 3 
 21/10/2017   Đầu 9-  Đuôi 5 Win Đầu 9- Đuôi 5 
 20/10/2017  Đầu 3 – Đuôi 2  Win Đầu 3 – Đuôi 2
 19/10/2017  Đầu 3 – Đuôi  1 Win Đầu 3 – Đuôi 1
 18/10/2017 Đầu 7 Đuôi 0   Win Đầu 7 Đuôi 0
 17/10/2017   Đầu 2 Đuôi 4 Win  Đầu 2 Đuôi 4 
 16/10/2017 Đầu 4- Đuôi 9 Win Đầu 4- Đuôi 9
 15/10/2017  Đầu 8 Đuôi 5 Win Đầu 8 Đuôi 5 
14/10/2017   Đầu 7 Đuôi 2  Win Đầu 7 Đuôi 2
 13/10/2017   Đầu 2 Đuôi 8  Win Đầu 2 Đuôi 8
12/10/2017  Đầu 0 – Đuôi 4 Win Đầu 0 – Đuôi 4
 11/10/2017  Đầu 9 Đuôi 0 Win Đầu 9 Đuôi 0
 10/10/2017  Đầu 7 Đuôi 1  Win Đầu 7 Đuôi 1
 09/10/2017 Đầu 3 – Đuôi 7  Win Đầu 3 – Đuôi 7
08/10/2017 Đầu 0 – Đuôi 1 Win Đầu 0 – Đuôi 1
07/10/2017  Đầu 2 Đuôi 4 Win Đầu 2 Đuôi4
06/10/2017  Đầu 0 Đuôi 9  Win Đầu 0 Đuôi 9
 05/10/2017  Đầu 9 Đuôi 6  Win  Đầu 9 Đuôi 6
04/10/2017  Đầu 7 Đuôi 9  Win Đầu 7 Đuôi 9
03/10/2017 Đầu 4- Đuôi 8 Win Đầu 4- Đuôi 8
02/10/2017  Đầu 0 Đuôi 7  Win Đầu 0 Đuôi 7
01/10/2017 Đầu 6 Đuôi 3  Win Đầu 6 Đuôi 3

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *