CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

Để chiến thắng các chủ lô đề anh em phải có chiến thuật lấy số hợp lý và chuẩn. Các con số chúng tôi đưa cho các bạn đều vận dụng tất cả các phương pháp từ đó lấy số có sắc xuất về lớn nhất nên anh em yên tâm lấy số nhé

Để nhận được CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM bạn cần nạp đủ số tiền DỊCH VỤ ở Ô NẠP THẺ bên dưới
CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM giá: 4.000.000 VNĐ 
Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO (ví dụ 8 cái thẻ 500k)
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, …
A/E LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01205354768
Số sẽ hiện tại đây khi bạn nạp thẻ thành công!

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM
Ngày CẶP XỈU CHỦ SIÊU VIP MN Kết quả
Hôm Nay
 13/06/2018  ĐN 249-942,CT 227-722,ST 697-796  Ăn ĐN,ST
 12/06/2018  BT 151-242,VT 636-959,BL 126-621  Ăn BT,VT,BL
 11/06/2018  HCM 575-757,ĐT 076-067,CM 464-646  Ăn HCM,CM,ĐT
 10/06/2018  TG 513-315,KG 803-308,ĐL 533-355  Ăn TG,ĐL,KG
 09/06/2018  HCM 533-335,LA 752-257,BP 487-478,HG 017-710  Ăn HCM,LA,BP,HG
 08/06/2018  VL 207-720,BD 404-040,TV 219-912  Ăn VL,BD,TV
 07/06/2018  TN 566-665,AG 294-429,BT 996-699  Ăn TN,AG,BT
 06/06/2018  ĐN 124-142,CT 179-827,ST 268-286  Ăn ĐN,CT,ST
 05/06/2018  BT 884-488,VT 450-954,BL 613-316  Ăn BT,VT,BL
 04/06/2018  HCM 917-719,ĐT 567-879,CM 915-519  Ăn HCM,CM,ĐT
 03/06/2018  TG 447-744,KG 660-606,ĐL 285-528  Ăn TG,ĐL,KG
 02/06/2018  HCM 190-091,LA 338-833,BP 684-468,HG 236-362  Ăn HCM,BP,HG
 01/06/2018  VL 617-716,BD 774-454,TV 137-264  Ăn VL,BD,TV
 31/05/2018  TN 267-765,AG 151-572,BT 312-170  Ăn TN,AG,BT
 30/05/2018  ĐN 476-647,CT 123-473,ST 757-141  Ăn ĐN,CT,ST
 29/05/2018  BT 127-425,VT 646-474,BL 426-504  Ăn BT,VT,BL
 28/05/2018  HCM 731-137,ĐT 338-833,CM 623-236  Ăn HCM,CM,ĐT
 27/05/2018  TG 135-397,KG 516-246,ĐL 287-978  Ăn TG,ĐL,KG
 26/05/2018  HCM 345-543,LA 266-256,BP 161-183,HG 789-456  Ăn HCM,LA,BP,HG
 25/05/2018  VL 233-328,BD 511-660,TV 472-784  Ăn VL,BD,TV
 24/05/2018  TN 129-291,AG 787-987,BT 020-141  Ăn TN,AG,BT
 23/05/2018  ĐN 992-929,CT 899-998,ST 296-629  Ăn ĐN,CT,ST
 22/05/2018  BT 485-548,VT 116-018,BL 246-382  Ăn VT,BL,BT
 21/05/2018  HCM 352-585,ĐT 252-141,CM 531-135  Ăn HCM,CM,ĐT
 20/05/2018  TG 258-825,KG 459-954,ĐL 360-063  Ăn TG,ĐL,KG
 19/05/2018  HCM 387-378,LA 075-750,BP 443-344,HG 861-816  Ăn HCM,LA,BP,HG
 18/05/2018  VL 772-217,BD 337-773,TV 121-545  Ăn VL,BD,TV
 17/05/2018  TN 873-378,AG 498-984,BT 191-919  Ăn TN,AG,BT
 16/05/2018  ĐN 280-082,CT 161-616,ST 943-349  Ăn ĐN,CT,ST
 15/05/2018  BT 379-739,VT 989-898,BL 977-719  Ăn VT,BL,BT
 14/05/2018  HCM 481-246,ĐT 146-364,CM 330-930  Ăn HCM,CM,ĐT
 13/05/2018  TG 450-540,KG 211-122,ĐL 603-336  Ăn TG,ĐL,KG
 12/05/2018  HCM 518-815,LA 911-199,BP 388-083,HG 811-118  Ăn HCM,LA,BP,HG
 11/05/2018  VL 054-450,BD 338-386,TV 901-105  Ăn VL,BD,TV
 10/05/2018  TN 914-419,AG 580-005,BT 096-690  Ăn TN,AG,BT
 09/05/2018  ĐN 141-411,CT 108-810,ST 907-709  Win ĐN,CT,ST
 08/05/2018  VT 116-208,BL 356-072,BT 089-921  Win VT,BL,BT
 07/05/2018  HCM 234-959 CM 124-478 ĐT 098-447  Win HCM,CM,ĐT
 06/05/2018  TG 678-854,ĐL 436-989,KG 314-938  Win TG,ĐL,KG
 05/05/2018  HCM 235-955 BP 758-905 HG 213-874 LA 689-903  Win BP, HG, HCM, LA
 04/05/2018  BD 678-511,TV 320-432,VL356- 812  Win BD,TV,VL
 03/05/2018  TN 523-533,AG 167-462,BT 453-830 Win TN,AG,BT
 02/05/2018  ĐN 768-867,CT 342-049,ST 256-992 Win ĐN,CT,ST
 01/05/2018  VT 546-257,BL 324-860 ,BT 890-123 Win VT,BL,BT
 30/04/2018  HCM 879-468 CM 443-041 ĐT 879-525  Win HCM,CM,ĐT
 29/04/2018   TG 980-578 ,ĐL 657-022,KG 443-489 Win TG,ĐL,KG
 28/04/2018  HCM 657-803 BP 324-361 HG 890-175 LA 213-378 Win BP, HG, HCM, LA
 27/04/2018  BD 176-511,TV 970-432,VL 335-812 Win BD,TV,VL
 26/04/2018  TN 132-112,AG 879-492,BT 345-007  Win TN,AG,BT
 25/04/2018  ĐN 879-617,CT 367-986,ST 143-933 Win ĐN,CT,ST
 24/04/2018  VT 789-429,BL 345-579,BT 768-083 Win VT,BL,BT
 23/04/2018 HCM 124-464 CM 869-904 ĐT 658-707 Win HCM,CM,ĐT
 22/04/2018  TG 231-097 ,ĐL 897-230 ,KG 546-950 Win TG,ĐL,KG
 21/04/2018  HCM 657-160 BP 324-150 HG 689-297 LA 657-394 Win BP, HG, HCM, LA
 20/04/2018  BD 342-227,TV 189-284,VL 576-457 Win BD,TV,VL
 19/04/2018   TN 546-146,AG 213-489,BT 977-705 Win TN,AG,BT
 18/04/2018  ĐN 657-383,CT 324-596,ST 435-989 Win ĐN,CT,ST
  17/04/2018  VT 890-840,BL 324-071 ,BT 657-361  Win VT,BL,BT
  16/04/2018  HCM 435-383 CM 254-100 ĐT 587-831 Win HCM,CM,ĐT
 15/04/2018  ĐL 763-097 KG 641-218 TG 519-531  Win ĐL,KG,TG
 14/04/2018  BP 610-021 HG 317-654 HCM 116-238 LA 634-108  Win BP,HG,HCM,LA
 13/04/2018  BD 491-108 TV 354-876 VL 529-219  Win BD,TV,VL
 12/04/2018  AG 175-380 BT 835-625 TN 582-190  Win AG,BT,TN
 11/04/2018  CT 378-261 ĐN 508-943 ST 870-109  Win CT,ĐN,ST
 10/04/2018  BL 577-756 BT 720-129 VT 744-502  Win BL,BT,VT
  09/04/2018  CM 236-368 ĐT 169-580 HCM 100-728  Win CM,ĐT,HCM
  08/04/2018  ĐL 567-023 KG 890-677 TG 361-882   Win ĐL,KG,TG
 07/04/2018  BP 079-538 HG 762-908 HCM 174-369 LA 643-078  Win BP,HG,HCM,LA
 06/04/2018  BD 167-462 TV 236-011 VL 890-325   Win BD,TV,VL
 05/04/2018  AG 891-567 BT 494-089 TN 706-638  Win AG,BT,TN
  04/04/2018  ĐN 779-151,CT 133-588,ST 553-989  Win ĐN,CT,ST
03/04/2018  BL 879-508 BT 345-316 VT 678-215 Win BL,BT,VT
02/04/2018  CM 980-325 ĐT 567-687 HCM 214-916 Win CM,ĐT,HCM
01/04/2018  ĐL 789-423 KG 567-951 TG 890-794 Win ĐL,KG,TG
31/03/2018  BP 214-091 HG 567-683 HCM 890-251 LA 435-987 Win BP,HG,HCM,LA
30/03/2018 BD 890-341 TV 324-002 VL 116-047 Win BD,TV,VL
29/03/2018   TN 890-415 AG 546-146  BT 324-564 Win TN,AG,BT
28/03/2018  ĐN 080-477 CT 456-670 ST 235-486 Win ĐN,CT,ST
27/03/2018  BL 128-567 BT 368-452 VT 906-992  Win BL,BT,VT
 26/03/2018  CM 357-917 ĐT 162-530 HCM 390-213   Win CM,ĐT,HCM
 25/03/2018   ĐL 646-753 KG 321-086 TG 472-537  Win ĐL,KG,TG
 24/03/2018  BP 723-543 HG 612-097 HCM 546-126 LA 211-537  Win BP,HG,HCM,LA
 23/03/2018 BD 996-237 TV 364-678 VL 495-216  Win BD,TV,VL
 21/03/2018  CT 196-217 ĐN 285-908 ST 514-365  Win CT,ĐN,ST
  20/03/2018  BL 720-127 BT 340-908 VT 765-367  Win BL,BT,VT
 17/03/2018  BP 986-210 HG 068-367 HCM 923-890 LA 471-561  Win BP,HG,HCM,LA
 16/03/2018  BD 219-726 TV 321-628 VL 890-684   Win BD,TV,VL
 15/03/2018  AG 466-373 BT 889-908 TN 705-675  Win AG,BT,TN
 14/03/2018  CT 120-960 ĐN 237-784 ST 651-454  Win CT,ĐN,ST
 13/03/2018  BL 979-208 BT 307-531 VT 397-875  Win BL,BT,VT
 12/03/2018  CM 319-495 ĐT 278-515 HCM 605-108  Win CM,ĐT,HCM
 11/03/2018  ĐL 766-578 KG 342-908 TG 932-746  Win ĐL,KG,TG
 10/03/2018  BP 187-870 HG 467-534 HCM 105-201 LA 282-632  Win BP,HG,HCM,LA
 09/03/2018  BD 242-098 TV 647-367 VL 324-241  Win BD,TV,VL
 08/03/2018  AG 213-054 BT 387-262 TN 650-147   Win AG,BT,TN
 07/03/2018  CT 574-049 ĐN 295-347 ST 469-890  Win CT,ĐN,ST
  06/03/2018  BL 450-385 BT 679-199 VT 380-119    Win BL,BT,VT
  05/03/2018  CM 929-217 ĐT 065-327 HCM 176-021  Win CM,ĐT,HCM
 04/03/2018  ĐL 319-858 KG 237-554 TG 690-142   Win ĐL,KG,TG
 03/03/2018  BP 742-921 HG 468-370 HCM 365-853 LA 962-127  Win BP,HG,HCM,LA
 02/03/2018  BD 554-265 TV 406-321 VL 654-907   Win BD,TV,VL
 01/03/2018  AG 577-280 BT 919-570 TN 302-217   Win AG,BT,TN
28/02/2018  ĐN 324-977,CT 678-077,ST 324-586  Win ĐN,CT,ST
27/02/2018  VT 647-403 ,BL 324-251,BT 214-832 Win VT,BL,BT
26/02/2018   HCM 214-283,CM 645-301,ĐT 215-448  Win HCM,CM,ĐT
25/02/2018 TG 447-120 ,ĐL 256-588 ,KG 779-308 Win TG,ĐL,KG
24/02/2018 HCM 896-561 BP 213-763 HG 563-565 LA 462-393  Win BP, HG, HCM, LA
 23/02/2018  BD 324-598,TV 221-556,VL 709-277  Win BD,TV,VL
22/02/2018  TN 625-773,AG 325-800,BT 684-112 Win TN,AG,BT
 21/02/2018  ĐN 122-594,CT 234-865,ST 213-246 Win ĐN,CT,ST
  20/02/2018  VT 345-150,BL 213-047 ,BT 425-860 Win VT,BL,BT
 19/02/2018 HCM 435-901,CM 213-723,ĐT 789-530  Win HCM,CM,ĐT
 18/02/2018  TG 435-926 ,ĐL 215-786 ,KG 437-334   Win TG,ĐL,KG
 17/02/2018  HCM 834-762 BP 215-155 HG 869-038 LA 321-586  Win BP, HG, HCM, LA
16/02/2018  BD 214-744,TV 846-483,VL 327-138  Win BD,TV,VL
15/02/2018  TN 324-059,AG 879-215,BT 345-855  Win TN,AG,BT
 14/02/2018  ĐN 657-319,CT 321-674,ST 932-427  Win ĐN,CT,ST
 13/02/2018   VT 321-357,BL 876-605,BT 321-648 Win VT,BL,BT
 12/02/2018  HCM 187-058,CM 768-927,ĐT 321-739 Win HCM,CM,ĐT
11/02/2018  TG 657-352 ,ĐL 324-269 ,KG 765-457 Win TG,ĐL,KG
 10/02/2018  HCM 672-323 BP 892-152 HG 435-719 LA 668-816 Win BP, HG, HCM, LA
09/02/2018  BD 213-812,TV 342-702,VL 781-775 Win BD,TV,VL
 08/02/2018  TN 654-030,AG 757-393,BT 321-590 Win TN,AG,BT
 07/02/2018 ĐN 631-211,CT 214-999,ST 865-269 Win ĐN,CT,ST
 06/02/2018  VT 456-043,BL 321-534,BT 782-083 Win VT,BL,BT
 05/02/2018 HCM 768-616 ,CM 432-517,ĐT 478-834 Win HCM,CM,ĐT
04/02/2018  TG 156-867,ĐL 783-117,KG 435-688 Win TG,ĐL,KG
 03/02/2018 HCM 567-316 BP 345-377 HG 854-084 LA 987-969 Win BP, HG, HCM, LA
02/02/2018  BD 589-864,TV 345-148,VL 214-932 Win BD,TV,VL
 01/02/2018  TN 546-311,AG 321-211,BT 667-619 Win TN,AG,BT
 31/01/2018  ĐN 324-878,CT 227-735,ST 564-138 Win ĐN,CT,ST
 30/01/2018  VT 621-484,BL 327-634 ,BT 782-440 Win VT,BL,BT
29/01/2018 HCM 452-743,CM 256-551,ĐT 341-125  Win HCM,CM,ĐT
 28/01/2018  TG 732-459 ,ĐL 456-248 ,KG 156-837 Win TG,ĐL,KG
 27/01/2018  HCM 456-051 BP 324-342 HG 435-363 LA 879-207 Win BP, HG, HCM, LA
 26/01/2018   BD 657-483,TV 789-768,VL 231-355 Win BD,TV,VL
 25/01/2018 TN 324-820,AG 367-226,BT 453-399 Win TN,AG,BT
 24/01/2018   ĐN 143-957,CT 768-907,ST 325-264 Win ĐN,CT,ST
 23/01/2018  VT 452-748,BL 782-320,BT 213-772 Win VT,BL,BT
 22/01/2018  HCM 432-757,CM 132-080,ĐT 765-186 Win HCM,CM,ĐT
 21/01/2018  TG 546-480 ĐL 254-095 KG 889-437 Win TG,ĐL,KG
 20/01/2018  HCM 321-290 BP 672-924 HG 589-741 LA 324-091 Win BP, HG, HCM, LA
 19/01/2018  BD 765-250,TV 213-801,VL 445-090 Win BD,TV,VL
18/01/2018  TN 546-733,AG 213-570,BT 783-933 Win TN,AG,BT
 17/01/2018  ĐN 652-253,CT 723-107,ST 144-234 Win ĐN,CT,ST
 16/01/2018  VT 321-617,BL 765-141,BT 243-924 Win VT,BL,BT
 15/01/2018  HCM 765-221,CM 213-447,ĐT 754-578 Win HCM,CM,ĐT
14/01/2018  TG 345-486 ĐL 879-470 KG 132-405 Win TG,ĐL,KG
 13/01/2018  HCM 578-085 BP 324-417 HG 117-573 LA 678- 008 Win BP, HG, HCM, LA
 12/01/2018  BD 261-462 ,TV 586-886,VL 485-216  Win BD,TV,VL
 11/01/2018  TN 215-847,AG 567-619,BT 876-087 Win TN,AG,BT
 10/01/2018  ĐN 546-276,CT 321-863,ST 987-774 Win ĐN,CT,ST
  09/01/2018  VT 768-447 ,BL 213-323,BT 876-953  Win VT,BL,BT
 08/01/2018  HCM 456-452 ,CM 231-590 ,ĐT 467-468 Win HCM,CM,ĐT
 07/01/2018 TG 342-951 ĐL 832-294 KG 164-400 Win TG,ĐL,KG
 06/01/2018  HCM 432-405 BP 657-837 HG 214-081 LA 352-014 Win BP, HG, HCM, LA
 05/01/2018  BD 865-585,TV 245-955,VL 782-198 Win BD,TV,VL
 04/01/2018  TN 740-682,AG 216-798,BT 563-400 Win TN,AG,BT
03/01/2018  ĐN 561-086,CT 478-965,ST 367-123 Win ĐN,CT,ST
02/01/2018  VT 254-866,BL 178-383,BT 590-150 Win VT,BL,BT
  01/01/2018   HCM 456-989,CM 234-635 ,ĐT 543-602 Win HCM,CM,ĐT
 31/12/2017   TG 256-656 ĐL 461-281 KG 783-147 Win TG,ĐL,KG
 30/12/2017  HCM 781-470 BP 345-872 HG 178-602 LA 451-203 Win BP, HG, HCM, LA
29/12/2017  BD 654-539,TV 457-413,VL 167-390  Win BD,TV,VL
 28/12/2017  TN 156-034,AG 762-879,BT 894-963 Win TN,AG,BT
 27/12/2017  ĐN 570-049,CT 123-208,ST 783-103  Win ĐN,CT,ST
 26/12/2017  VT 678-935,BL 231-292,BT 782-604  Win VT,BL,BT
 25/12/2017  HCM 674-548,CM 234-853,ĐT 453-100 Win HCM,CM,ĐT
 24/12/2017  TG 214-363 ĐL 347-717 KG 783-042 Win TG,ĐL,KG
 23/12/2017  HCM 567-147 BP 213-329 HG 804-449 LA 567-484 Win BP, HG, HCM, LA
 22/12/2017  BD 678-060,TV 892-153,VL 762-400 Win BD,TV,VL
 21/12/2017  TN 214-664,AG 367-692,BT 987-296 Win TN,AG,BT
 20/12/2017  ĐN 345-794,CT 765-709,ST 876-098 Win ĐN,CT,ST
 19/12/2017  VT 781-234,BL 876-815,BT 680-055 Win BL,BT
 18/12/2017  HCM 558-870,CM 668-323,ĐT 672-362  Win HCM,CM,ĐT
 17/12/2017  TG 684-639 ĐL 782-075 KG 780-294 Win TG,ĐL,KG
  16/12/2017  HCM 456-130 BP 337-104 HG 876-187 LA 902-747  Win BP, HG, HCM, LA
 15/12/2017   BD 651-231,TV 678-586,VL 345-517 Win BD,TV,VL
 14/12/2017  TN 567-854,AG 652-452,BT 980-023 Win TN,AG,BT
 13/12/2017  ĐN 432-610,CT 567-302,ST 231-380 Win ĐN,CT,ST
 12/12/2017  VT 721-365,BL 572-261,BT 678-572 Win VT,BL,BT
11/12/2017  HCM 447-921,CM 651-278,ĐT 587-973 Win HCM,CM,ĐT
10/12/2017  TG 213-861 ĐL 543-631 KG 754-788  Win TG,ĐL,KG
 09/12/2017  HCM 654-103 BP 982-940 HG 345-731 LA 672-479  Win BP, HG, HCM, LA
08/12/2017  BD 345-019,TV 567-971,VL 671-288 Win BD,TV,VL
 07/12/2017  TN 765-379,AG 345-880,BT 893-713  Win TN,AG,BT
06/12/2017  ĐN 123-448,CT 337-206,ST 672-171  Win ĐN,ST
 05/12/2017  VT 612-173,BL 654-151,BT 234-247  Win VT,BL,BT
 04/12/2017  HCM 179-127,CM 465-318,ĐT 176-681  Win HCM,CM,ĐT
 03/12/2017  TG 832-229 ĐL 143-742 KG 821-114  Win TG,ĐL,KG
02/12/2017  HCM 821-351 BP 772-745 HG 462-820 LA 512-526 Win BP, HG, HCM, LA
01/12/2017  BD 345-129,TV 872-544,VL 782-595   Win BD,TV,VL
30/11/2017   TN 779-910,AG 547-124,BT 987-050 Win TN,BT
29/11/2017  ĐN 661-807,CT 456-206,ST 872-022 Win ĐN,CT,ST
 28/11/2017  VT 532-153,BL 872-771,BT 661-151  Win VT,BL,BT
 27/11/2017  HCM 557-984,CM 116-043 ,ĐT 762-018   Win HCM,CM,ĐT
  26/11/2017   TG 621-902 ĐL 776-245 KG 821-921 Win TG,ĐL,KG
 25/11/2017  HCM 643-581 BP 668-835 HG 687-543 LA 554-077  Win HCM,BP,LA
 24/11/2017  BD 785-812,TV 567-432,VL 323-612  Win BD,TV,VL
  23/11/2017  TN 669-742,AG 116-074,BT 654-113 Win TN,AG,BT
  22/11/2017  ĐN 821-670,CT 668-112,ST 992-401  Win VT,BL,BT
  21/11/2017 VT 791-750,BL 321-315,BT 668-884   Win VT,BL,BT
 20/11/2017   HCM 447-409,CM 876-039,ĐT 234-158 Win HCM,CM,ĐT
19/11/2017  TG 557-743 ĐL 765-274 KG 873-242   Win TG,ĐL,KG
 18/11/2017  HCM 123-571 BP 761-761 HG 098-799 LA 422-289  Win BP, HG, HCM, LA
17/11/2017  BD 732-059,TV 987-050,VL 990-676   Win BD,TV
 16/11/2017  TN 761-822,AG 456-382,BT 257-860  Win TN,AG,BT
 15/11/2017   ĐN 765-903,CT 432-397,ST 812-831  Win ĐN,CT,ST
14/11/2017   VT 117-324,BL 832-710,BT 657-031  Win VT,BL,BT
 13/11/2017  HCM 675-879,CM 124-864,ĐT 456-999 Win HCM,CM,ĐT
12/11/2017   TG 117-131 ĐL 831-724 KG 931-001  Win TG ĐL KG
11/11/2017 HCM 821-028 BP 883-956 HG 172-585 LA 931-563 Win HCM,BP,HG,LA
10/11/2017  BD 702-879,TV 582-024,VL 881-676 Win BD,TV,VL
09/11/2017 TN 992-155,AG 117-799,BT 002-049 Win TN,AG,BT
 08/11/2017  ĐN 781-017,CT 882-512,ST 093-416  Win ĐN,CT,ST
 07/11/2017 VT 567-660,BL 123-133 ,BT 567-296  Win VT,BL,BT
06/11/2017  HCM 881-323,CM 832-958,ĐT 635-057  Win HCM,CM,ĐT
05/11/2017  TG 761-031 ĐL 659-904 KG 554-780   Win TG ĐL KG
 04/11/2017  HCM 892-606,BP 004-878,HG 773-962,LA 668-420  Win HCM,BP,HG,LA
03/11/2017  BD 456-554,TV 231-401,VL 567-266  Win BD,TV,VL
02/11/2017  TN 532-427,AG 762-636,BT 789-498  Win TN,AG,BT
01/11/2017  ĐN 667-899,CT 435-319,ST 722-644  Win ĐN,CT
31/10/2017   VT 778-749,BL 321-678 ,BT 008-852  Win VT,BL,BT
30/10/2017 HCM 451-305,CM 932-153,ĐT 557-960  Win HCM,CM,ĐT
29/10/2017 TG 921-638 ĐL 432-259 KG 775-570  Win TG,ĐL,KG
28/10/2017 HCM 821-898,BP 901-059 ,HG 889-412,LA 123-632  Win HCM,BP,HG,LA
27/10/2017  BD 512-954,TV 890-804,VL 432-530  Win BD,TV,VL
26/10/2017  TN 712-019,AG 921-918,BT 881-759  Win TN,AG,BT
25/10/2017  ĐN 821-390,CT 931- 973,ST 001-962 Win ĐN,CT,ST
 24/10/2017  VT 721-519,BL 970-940,BT 443-619  Win VT,BL,BT
 23/10/2017  HCM 613-567,CM 986-097,ĐT 003-079  Win HCM,CM,ĐT
  22/10/2017  TG 103-883 ĐL 214-000 KG 993-239  Win TG,ĐL
 21/10/2017  HCM 821-653,BP 903-907,HG 324-714,LA 932-726   Win HCM,BP,HG,LA
 20/10/2017 BD 611-182,TV 882-177,VL 883-989  Win BD,TV,VL
 19/10/2017   TN 040-666,AG 041-870,BT 424-481   Win TN,AG,BT
  18/10/2017  ĐN 456-996,CT 332-573,ST 502-153  Win ĐN,CT,ST
   17/10/2017   VT 543-263,BL 643-664,BT 437-446  Win VT,BL,BT
  16/10/2017   HCM 897-732,CM 765-147,ĐT 722 -644  Win HCM,CM,ĐT
 15/10/2017  TG 506-521 ĐL 664-262 KG 821-239      Win TG,ĐL,KG
14/10/2017  HCM 532-718 ,BP 543-302,HG 422-433,LA 655-543  Win HCM,BP
 13/10/2017  BD 567-086,TV 672- 890,VL 786-051    Win BD,TV,VL
12/10/2017  TN 446-598,AG 665-987,BT 657-884  Win TN,AG
11/10/2017  ĐN 433-115,CT 543-583,ST 432-595  Win ĐN,CT,ST
10/10/2017  VT 654-110,BL 654-041,BT 654-338    Win VT,BL,BT
09/10/2017  HCM 364-765,CM 998-543,ĐT 643-224  Win HCM,CM
08/10/2017  TG 234-554 ĐL 663-834 KG 756-929     Win TG,ĐL,KG
07/10/2017  HCM 445-886,BP 567-628,HG 678-080,LA 789-482    Win HCM,BP,HG,LA
06/10/2017   BD 670-432,TV 664-073,VL 444-587    Win BD,TV,VL
05/10/2017  TN 569-393,AG 960-646,BT 338-443  Win TN,AG
04/10/2017  ĐN 644-959,CT 668-737,ST 331-007  Win ST
03/10/2017  VT 093-943 BL 293-731 BT 892-606  Win BL
02/10/2017  HCM 114-583 CM 782-885 ĐT 552-837 Win  ĐT
01/10/2017  TG 359-515 ĐL 418-163 KG 081-939   Win ĐL, KG
30/09/2017  HCM 791-566 BP 615-213 HG 785-756 LA 925-484  Win BP,HG
29/09/2017  BD 808-342 TV 991-008 VL 557-720  Win TV,VL
28/09/2017  TN 939-550 AG 878-375 BT 165-362  Win BT
27/09/2017  ĐN 686-396 CT 780-337 ST 890-363  Win ST
26/09/2017  VT 721-648 BL 832-915 BT 230-341   Win BL,BT
25/09/2017  HCM 991-775 CM 443-808 ĐT 439-068  Win ĐT
24/09/2017  TG 993-532 ĐL 143-390 KG 204-841  Win ĐL, KG
23/09/2017  HCM 688-380 BP 934-367 HG 934-200 LA 865-590   Win HG,LA
22/09/2017 BD 714-543,TV 654-271,VL 976-321  Win BD,TV
21/09/2017  TN 479-843,AG 564-153,BT 765-375   Win TN,AG,BT
20/09/2017 ĐN 875-886,CT 89-208,ST 123-380    Win ĐN,CT,ST
19/09/2017  VT 096-886,BL 668-628,BT 213-632     Win VT,BL,BT
18/09/2017  HCM 543-616,CM 886-861,ĐT 715-843 Win HCM,CM,ĐT
17/09/2017  TG 780-324 ĐL 605-082 KG 457-270  Win TG,ĐL, KG
16/09/2017  HCM 724-783 BP 841-874 HG 884-376 LA 557-882   Win HCM BP
15/09/2017  BD  512-191,TV 678-522,VL 656-882  Win TV
 14/09/2017  TN 080-281,AG 304-442,BT 659-495  Win TN
13/09/2017  ĐN 993-494 CT 066-592 ST 148-564  Win CT,ST
12/09/2017  VT 557-565,BL 435-683,BT 678-257    Win VT,BL,BT
 11/09/2017  HCM 968-432,CM 738-778,ĐT 499 -553  Win HCM,CM,ĐT
 10/09/2017  TG 158-453,ĐL 667-121,KG 889-895  Win TG,ĐL, KG
 09/09/2017  HCM 727-622,BP 599-787,HG 313-660,LA 868-357  Win HCM LA
 08/09/2017  BD 687-432,TV 123-631,VL 554-793   Win TV,VL
 07/09/2017  TN 153-605,AG 923-712,BT 442-818  Win TN
06/09/2017  ĐN 383-131 CT 979-545 ST 968-535  Win CT,ST
 05/09/2017  VT 484-464,BL 657-871,BT 980-135  Win VT,BL,BT
04/09/2017  HCM 898-515,CM 595-613,ĐT 665-848   Win HCM,ĐT
 03/09/2017  TG 883-734,ĐL 993-435,KG 235-879   Win TG,ĐL
02/09/2017  ĐN 765-625,QN 768-406,ĐN 271-543  Win HCM,BP,HG
 01/09/2017  BD 607-897 TV 876-740 VL 453-979   Win  BD,TV,VL
31/08/2017 TN 343-656,AG 545-464,BT 162-554  Win TN
30/08/2017  ĐN 616-990,CT 819-606,ST 797-585 Win ĐN,CT
29/08/2017  VT 367-986,BL 642-086,BT 151-654   Win VT,BL
28/08/2017  HCM 137-976,CM 535-837,ĐT 452-079    Win HCM,CM,ĐT
27/08/2017  TG 757-686,ĐL 616-460,KG 226-793  Win ĐL,KG
26/08/2017 HCM 543-837,BP 211-127,HG 860-941,LA 608-325   WIn HCM,BP,HG,LA
25/08/2017 BD 542-890,TV 674-717 VL 825-543  Win  BD,TV,VL
24/08/2017  TN 876-432,AG 854-643,BT 654-064    Win ,AG,BT
23/08/2017  ĐN 726-889,CT 627-881,ST 878-450   Win ĐN,CT
22/08/2017 VT 876-321,BL 768-890,BT 750-033   Win BL,BT
21/08/2017  HCM 406-098,CM 963-654,ĐT 974-234   Win HCM,CM,ĐT
20/08/2017  TG 123-545,ĐL 765-362,KG 098-215   Win TG,ĐL,KG
19/08/2017  HCM 926-763,BP 528-405,HG 915-993,LA 614-832  WIn HCM,BP
18/08/2017  BD 563-901 TV 784-751 VL 421-817    Win  BD,TV,VL
17/08/2017  TN 617-675,AG 890-432,BT 806-879  Win TN,AG,BT
16/08/2017  ĐN 938-890,CT 345-535,ST 567-443   Win ĐN,CT,ST
15/08/2017   VT 216-432,BL 125-243,BT 456-655    Win VT,BL,BT
14/08/2017  HCM 803-098,CM 786-157,ĐT 908-010   Win HCM,CM,ĐT
13/08/2017  TG 817-976,ĐL 522-435,KG 968-655  Win TG,ĐL, KG
12/08/2017   HCM 213-154,BP 345-334,HG 890-607,LA 789-195    WIn HCM,BP,HG,LA
11/08/2017   BD 975-432 TV 742-567 VL 063-876   Win BD,TV,VL
10/08/2017  TN 887-654,AG 883-907,BT 616 -865  Ăn AG,BT
09/08/2017   ĐN 948-543,CT 015-123,ST 387-675   Win ĐN,CT,ST
08/08/2017  VT 712-231,BL 812-432,BT 331-675   Win VT,BL,BT
07/08/2017  HCM 456-869,CM 674-024,ĐT 896-558   Win HCM,CM,ĐT
06/08/2017  TG 678-444,ĐL 890-582,KG 468-654  Win TG,ĐL, KG
05/08/2017  HCM 312-301,BP 765-135,HG 088-211,LA 983-543   Win HCM, BP, HG, LA
 04/08/2017  BD 775-864,TV 496-324,VL 967-543  Win BD,TV,VL
03/08/2017  TN 871-876,AG 108-689,BT 013-214  Win TN,AG,BT
02/08/2017  ĐN 308-438,CT 407-651,ST 937-376  Win ĐN,CT,ST
01/08/2017  VT 876-744,BL 430-245,BT 163-789  Win VT, BL, BT

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *