BA CÀNG MIỀN BẮC VIP

“Xây dựng thành công từ thất bại “. Đừng vì một lần thất bại mà bỏ cuộc. Chúng tôi chắc chắn sẽ giúp bạn lấy lại thành công từ thất bại.
 Để nhận được BA CÀNG MIỀN BẮC VIP Siêu Chuẩn Siêu Chính Xác bạn cần nạp đủ số tiền DỊCH VỤ ở Ô NẠP THẺ bên dưới
 BA CÀNG MIỀN BẮC VIP giá: 6.000.000 VNĐ 
Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO (ví dụ 12 cái thẻ 500k)
 Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, …
A/E LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01205354768
Số sẽ hiện tại đây khi bạn nạp thẻ thành công!

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BA CÀNG MIỀN BẮC VIP
NGÀY BA CÀNG KẾT QUẢ
HÔM NAY
12/06/2018 199 TRÚNG
11/06/2018 854 TRÚNG
10/06/2018 603 TRÚNG
09/06/2018 099 TRÚNG
08/06/2018 538 TRÚNG
07/06/2018 882 TRÚNG
06/06/2018 175 TRÚNG
05/06/2018 485 TRÚNG
04/06/2018 083 TRÚNG
03/06/2018 900 TRÚNG
02/06/2018 685 TRÚNG
01/06/2018 357 Miss
31/05/2018 554 TRÚNG
30/05/2018 482 Miss
29/05/2018 997 TRÚNG
28/05/2018 938 TRÚNG
27/05/2018 408 TRÚNG
26/05/2018 873 TRÚNG
25/05/2018 936 TRÚNG
24/05/2018 876 TRÚNG
23/05/2018 544 TRÚNG
22/05/2018 330 TRÚNG
21/05/2018 511 TRÚNG
20/05/2018 370 TRÚNG
19/05/2018 245 TRÚNG
18/05/2018 740 TRÚNG
17/05/2018 682 Miss
16/05/2018 470 TRÚNG
15/05/2018 116 Win ĐB 16
14/05/2018 345 TRÚNG
13/05/2018 336 TRÚNG
12/05/2018 581 TRÚNG
11/05/2018 828 Miss
10/05/2018 710 TRÚNG
09/05/2018 560 TRÚNG
08/05/2018 876 TRÚNG
07/05/2018 664 TRÚNG
06/05/2018 238 TRÚNG
05/05/2018 482 TRÚNG
 04/05/2018 201 TRÚNG
03/05/2018 902 TRÚNG
02/05/2018 379 TRÚNG
01/05/2018 556 TRÚNG
30/04/2018  514 TRÚNG
29/04/2018 447 TRÚNG 
28/04/2018 786 TRÚNG 
27/04/2018 230 TRÚNG  
26/04/2018 986 TRÚNG 
25/04/2018 550 TRÚNG  
24/04/2018 845 TRÚNG  
23/04/2018 369 TRÚNG 
22/04/2018 568 TRÚNG
21/04/2018 966 TRÚNG   
20/04/2018 061  TRÚNG  
 19/04/2018 580 TRÚNG 
18/04/2018 822 TRÚNG 
17/04/2018 064 TRÚNG  
 16/04/2018 546 TRÚNG 
15/04/2018  452 TRÚNG 
14/04/2018  370  TRÚNG 
13/04/2018 501  TRÚNG 
12/04/2018  118  TRÚNG 
11/04/2018 765  TRÚNG 
 10/04/2018  188  TRÚNG 
 09/04/2018  323  TRÚNG 
 08/04/2018 763 TRÚNG 
07/04/2018  498 TRÚNG
 06/04/2018 309 TRÚNG  
05/04/2018  294 TRÚNG 
04/04/2018 482 TRÚNG  
03/04/2018 446  TRÚNG
02/04/2018 012  TRÚNG
01/04/2018 571  TRÚNG
31/03/2018 439  TRÚNG
30/03/2018 900  TRÚNG
29/03/2018 168  TRÚNG
  28/03/2018 588  TRÚNG
 27/03/2018 467 TRÚNG 
26/03/2018  223 TRÚNG   
 25/03/2018  594 TRÚNG  
 24/03/2018  545 TRÚNG
  23/03/2018  613 TRÚNG
21/03/2018  585 TRÚNG 
20/03/2018 165 TRÚNG 
17/03/2018 636 TRÚNG 
16/03/2018  049 TRÚNG
15/03/2018 416 TRÚNG
14/03/2018 354 TRÚNG  
 13/03/2018  507 TRÚNG  
12/03/2018  577 TRÚNG  
11/03/2018 229 TRÚNG 
10/03/2018 830 TRÚNG 
09/03/2018 423 TRÚNG 
08/03/2018 239 Miss
07/03/2018  983 TRÚNG  
  06/03/2018 060 TRÚNG 
05/03/2018 565 TRÚNG 
04/03/2018 873 TRÚNG
03/03/2018 586 TRÚNG  
 02/03/2018  180 TRÚNG 
01/03/2018 228   TRÚNG 
28/02/2018  657   TRÚNG
 27/02/2018  366  TRÚNG
 26/02/2018  039 TRÚNG
25/02/2018  510  TRÚNG 
 24/02/2018  154 TRÚNG 
 23/02/2018  444 TRÚNG 
 22/02/2018  965  TRÚNG
21/02/2018  059  TRÚNG
 20/02/2018  528 TRÚNG  
 19/02/2018  908 TRÚNG 
 15-18/02/2018  NGHỈ TẾT  NGHỈ TẾT  
 14/02/2018  871 TRÚNG 
13/02/2018  489 TRÚNG  
12/02/2018  999 TRÚNG 
 11/02/2018  568  TRÚNG
10/02/2018  481  TRÚNG
 09/02/2018  625  TRÚNG
08/02/2018  975   TRÚNG
 07/02/2018  825  TRÚNG
 06/02/2018 495 TRÚNG
05/02/2018  829 TRÚNG 
 04/02/2018 643 TRÚNG 
03/02/2018  601 TRÚNG 
 02/02/2018  573 TRÚNG
 01/02/2018  951 TRÚNG 
 31/01/2018 348  TRÚNG
30/01/2018  729 TRÚNG
 29/01/2018  547 TRÚNG 
 28/01/2018 451  TRÚNG
 27/01/2018  583  TRÚNG
 26/01/2018  445 TRÚNG
 25/01/2018  568 TRÚNG
 24/01/2018  657 TRÚNG  
23/01/2018  101 TRÚNG 
 22/01/2018 960  TRÚNG
21/01/2018  139  TRÚNG
 20/01/2018  463 TRÚNG
 19/01/2018  721 TRÚNG
 18/01/2018  201 TRÚNG
17/01/2108  609 TRÚNG
16/01/2108  766 TRÚNG
 15/01/2108  298 TRÚNG
 14/01/2018  021 TRÚNG
 13/01/2018  264 TRÚNG
12/01/2018  077 TRÚNG
11/01/2018 149 TRÚNG 
 10/01/2018  944 TRÚNG  
09/01/2018  062 TRÚNG 
 08/01/2018  708 TRÚNG 
 07/01/2018 957 TRÚNG  
06/01/2018  589 TRÚNG 
 05/01/2018  105 TRÚNG
04/01/2018  274 TRÚNG   
03/01/2018 717 TRÚNG   
02/01/2018  631 TRÚNG  
01/01/2018  662 TRÚNG 
31/12/2017  459  TRÚNG
30/12/2017 773  TRÚNG
29/12/2017  773 TRÚNG 
28/12/2017  705 TRÚNG  
27/12/2017  416 TRÚNG 
 26/12/2017  404 TRÚNG 
 25/12/2017  363  TRÚNG
 24/12/2017 886 TRÚNG 
23/12/2017 369 TRÚNG 
 22/12/2017  521 TRÚNG 
 21/12/2017 758 TRÚNG
 20/12/2017 568 TRÚNG 
 19/12/2017 818 TRÚNG
 18/12/2017  375 TRÚNG  
 17/12/2017 048 TRÚNG  
 16/12/2017  531 TRÚNG 
 15/12/2017  168 TRÚNG 
 14/12/2017  487 TRÚNG 
 13/12/2017  272 TRÚNG
 12/12/2017 349 TRÚNG 
 11/12/2017 260 TRÚNG
 10/12/2017 478  TRÚNG 
 09/12/2017  892  TRÚNG 
 08/12/2017  081  TRÚNG
 07/12/2017  953 TRÚNG 
 06/12/2017 564 TRÚNG 
 05/12/2017  177 TRÚNG 
 04/12/2017  833  TRÚNG 
03/12/2017 809  TRÚNG
 02/12/2017  870  TRÚNG
 01/12/2017  516 TRÚNG 
 30/11/2017  750  TRÚNG
29/11/2017 375 TRÚNG
 28/11/2017  205 TRÚNG 
 27/11/2017  011 TRÚNG
26/11/2017  409 TRÚNG 
25/11/2017 680 TRÚNG  
 24/11/2017  268 TRÚNG   
23/11/2017  062  TRÚNG 
22/11/2017  824 TRÚNG  
21/11/2017  753 TRÚNG  
20/11/2017  137 TRÚNG 
19/11/2017  761 TRÚNG
 18/11/2017  622 TRÚNG 
17/11/2017  408 TRÚNG 
 16/11/2017  750 TRÚNG
 15/11/2017  798 TRÚNG  
 14/11/2017 397 TRÚNG
 13/11/2017 541 TRÚNG  
 12/11/2017  365 TRÚNG 
 11/11/2017 893 TRÚNG 
10/11/2017  523 TRÚNG 
 09/11/2017  327 TRÚNG 
 08/11/2017  183  TRÚNG 
07/11/2017  038  TRÚNG
 06/11/2017  355 TRÚNG
 05/11/2017  260  TRÚNG 
 04/11/2017  627  TRÚNG
03/11/2017  134 TRÚNG
 02/11/2017  761 TRÚNG
 01/11/2017 492  TRÚNG
 31/10/2017 743 TRÚNG 
30/10/2017  687    TRÚNG
29/10/2017  270   TRÚNG
28/10/2017  324  TRÚNG
 27/10/2017  627    TRÚNG
 26/10/2017  282   TRÚNG
25/10/2017  622  TRÚNG
 24/10/2017  234    TRÚNG
 23/10/2017 791   TRÚNG
22/10/2017  353  TRÚNG
21/10/2017  095    TRÚNG
20/10/2017 732   TRÚNG
 19/10/2017  331  TRÚNG
 18/10/2017  570  TRÚNG
17/10/2017 824 TRÚNG 
 16/10/2017  549 TRÚNG 
 15/10/2017  185 TRÚNG
 14/10/2017  172 TRÚNG 
 13/10/2017  028  TRÚNG
 12/10/2017  604  TRÚNG
 11/10/2017 090   TRÚNG
10/10/2017  571  TRÚNG
09/10/2017 437 TRÚNG
08/10/2017 801 TRÚNG
07/10/2017 424  TRÚNG
06/10/2017  309  TRÚNG
 05/10/2017  996  TRÚNG
 04/10/2017 379 TRÚNG
03/10/2017 648  TRÚNG
02/10/2017  707  TRÚNG
 01/10/2017 863  TRÚNG
30/09/2017 334  TRÚNG
 29/09/2017 766  TRÚNG
28/09/2017 296  TRÚNG
27/09/2017  777  TRÚNG
26/09/2017 043  TRÚNG
25/09/2017 239  TRÚNG
24/09/2017 652  TRÚNG
23/09/2017  770   TRÚNG
 22/09/2017  587  TRÚNG
21/09/2017 470  TRÚNG
20/09/2017  873  TRÚNG
 19/09/2017  546  TRÚNG
 18/09/2017  601  TRÚNG
17/09/2017 612  TRÚNG
 16/09/2017  485  TRÚNG
15/09/2017 956  TRÚNG
14/09/2017  140  TRÚNG
13/09/2017  060  TRÚNG
 12/09/2017 795  TRÚNG
11/09/2017  819  TRÚNG
 10/09/2017 993 TRÚNG
09/09/2017  715   TRÚNG
08/09/2017 730   TRÚNG
 07/09/2017  363  TRÚNG
06/09/2017 369  TRÚNG
05/09/2017  059  TRÚNG
 04/09/2017 857  TRÚNG
03/09/2017  371  TRÚNG
02/09/2017  731  TRÚNG
01/09/2017 989  TRÚNG
31/08/2017  454  TRÚNG
30/08/2017  303  TRÚNG
29/08/2017 998  TRÚNG
28/08/2017  755  TRÚNG
27/08/2017 886  TRÚNG
 26/08/2017 103  TRÚNG
25/08/2017 899  TRÚNG
24/08/2017 949 TRÚNG
23/08/2017  468  TRÚNG
 22/08/2017 744  TRÚNG
 21/08/2017 981  TRÚNG
20/08/2017 509  TRÚNG
19/08/2017  649  TRÚNG
18/08/2017  279  TRÚNG
 17/08/2017  271  TRÚNG
16/08/2017  985  TRÚNG
15/08/2017  631   TRÚNG
 14/08/2017 225  TRÚNG
 13/08/2017 407  TRÚNG
 12/08/2017  966  TRÚNG
 11/08/2017 312  TRÚNG
 10/08/2017  757  TRÚNG
 09/08/2017 716  TRÚNG
 08/08/2017  433  TRÚNG
 07/08/2017  823  TRÚNG
06/08/2017 663  TRÚNG
05/08/2017  783  TRÚNG
04/08/2017  308  TRÚNG
 03/08/2017  613   TRÚNG
 02/08/2017  280  TRÚNG
 01/08/2017  565  TRÚNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *